Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.2.2012

Antalet företagssaneringar minskade med över 6 procent under januari–december 2011

År 2011 anhängiggjordes 502 företagssaneringar, vilket är 34 färre än året innan. Antalet anställda vid de företag som år 2011 ansökte om företagssanering var totalt 5 927, vilket är 880 fler än året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar 1993–2011

Anhängiggjorda företagssaneringar 1993–2011

År 2011 minskade antalet anhängiggjorda företagssaneringar inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jordbruk och handel. Antalet företagssaneringar minskade kvantitativt sett mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där anhängiggjordes 19 företagssaneringar färre än året innan. Fastän antalet företagssaneringar minskade, var antalet personal i sanerade företag större än året innan. Tydligast syns skillnaden inom huvudnäringsgrenen tillverkning: år 2011 var antalet anställda i sanerade företag 36,2 procent (525 personer) fler än år 2010.

Anhängiggjorda företagssaneringar efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–december 2011 och 2010

  Företagssaneringar januari–december 2011 Antalet anställda, januari–december 2011 Företagssaneringar januari–december 2010 Antalet anställda, januari–december 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 29 118 14 43
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 79 1 972 89 1 448
Byggverksamhet 124 1 125 128 962
Handel 82 1 023 79 820
Transport och magasinering 66 578 77 498
Hotell- och restaurangverksamhet 30 237 36 186
Övriga tjänster 90 872 109 1 086
Näringsgrenen okänd 2 2 4 4
Företagssaneringar / anställda totalt 502 5 927 536 5 047

Källa: Företagssaneringar 2011, 4:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 4:e kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2011/04/ysan_2011_04_2012-02-15_tie_001_sv.html