Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 19.4.2017

Antalet företagssaneringar ökade med 14,6 procent under januari–mars 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 118 företagssaneringar under januari–mars 2017, dvs. 15 företagssaneringar (14,6 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 1 623, vilket är 556 personer (52,1 procent) fler än året innan.

Antalet företagssaneringar ökade under januari–mars inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning av mineral, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade företagssaneringarna mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 46 företagssaneringar, vilket är 25 fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.


Källa: Företagssaneringar 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2017/01/ysan_2017_01_2017-04-19_tie_001_sv.html