Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 18.10.2017

Antalet företagssaneringar ökade med 1,3 procent under januari–september 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 325 företagssaneringar under januari–september 2017, vilket är fyra företagssaneringar (1,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 3 980, vilket är 694 personer (21,1 procent) fler än året innan.

Antalet företagssaneringar ökade under januari–september inom huvudnäringsgrenarna handel samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade företagssaneringarna mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 88 företagssaneringar, vilket är 30 fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.


Källa: Företagssaneringar 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 3:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2017/03/ysan_2017_03_2017-10-18_tie_001_sv.html