Solmitut avioliitot

Vuoden 2017 tiedot päivitetään sivulle toukokuussa 2018.

Vuonna 2016 Suomessa solmittiin lähes 3 900 sellaista kansainvälistä avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva Suomen kansalainen meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin.

Tällä sivulla tarkastellaan solmittuja avioliittoja kansalaisuus-muuttujan kautta. Alla olevista kuvioista voit tarkastella Suomen kansalaisten ulkomaalaisiin puolisoihin liittyviä keskeisiä lukumäärätietoja. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisää selausvalintoja syntyperän eri taustamaiden mukaan sekä muita lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

 Avioliiton solmineet suomalaiset naiset miehen kansalaisuuden mukaan 1987-2016

Vuonna 2016 Suomessa solmittiin lähes 1 900 sellaista kansainvälistä avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva nainen, joka on Suomen kansalainen, meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin. Suomalaisten naisten ulkomaan kansalaisten kanssa solmimien avioliittojen määrä on kasvanut 2000-luvulla.

Avioliiton solmineet suomalaiset miehet vaimon kansalaisuuden mukaan 1987-2016
Miehet, jotka ovat Suomen kansalaisia, solmivat naisia enemmän avioliittoja ulkomaan kansalaisten kanssa. Vuonna 2016 suomalaisen miehen ja ulkomaan kansalaisen välisiä avioliittoja solmittiin hieman yli 2 000, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lisäksi kansainvälisiä avioliittoja solmivat ne Suomen asukkaat, jotka ovat ulkomaan kansalaisia ja joiden puoliso on ulkomaan kansalainen. Tällaisten avioliiton solmimisten määrä oli 1 400 vuonna 2016.

Tilastossa ei ole mukana niitä solmittuja avioliittoja, joissa suomalaiset solmivat avioliiton ulkomaalaisen kanssa ulkomailla vakituisesti asuessaan.

 Avioliiton ulkomaan kansalaisen kanssa solmineet suomalaiset naiset miehen kansalaisuuden mukaan 2016

Vuonna 2016 ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin menneiden suomalaisten naisten puolisot olivat useimmin Irakin, Turkin tai Britannian kansalaisia. Irakin kansalaisten kanssa solmittujen avioliittojen määrä yli kaksinkertaistui viime vuodesta. Lisäksi suomalaisten naisten uusia aviopuolisoita on paljon Suomen naapurimaista, muista Euroopan unionin maista sekä eräistä Afrikan ja Lähi-idän maista.

 Avioliiton ulkomaan kansalaisen kanssa solmineet suomalaiset miehet vaimon kansalaisuuden mukaan 2016
Suomalaisten miesten ulkomaalaisten puolisojen kansalaisuuksissa on vähemmän hajontaa kuin suomalaisten naisten ulkomaalaisten puolisoiden. Ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin menneiden suomalaisten miesten puolisoista kolmannes vuonna 2016 oli kahdesta maasta: Thaimaasta ja Venäjältä. Seuraavat, paljon pienemmät kansalaisuusryhmät, olivat Vietnam, Viro ja Kiina.