Liikenne ja matkailu

Liikenne

  1990 2000 2010 2016 2017
Liikenneverkko     
Rautateiden ratapituus 1), km 5 846 5 854 5 919 l   5 926 5 926
Raitiotien linjapituus, km 88 84 91 97 98
Metron linjapituus, km 16 21 21 21 35
Maantiet 2), km 76 407 77 993 78 162 77 982 77 993
Rannikkoväylät, km 7 690 9 261 10 073 10 383 10 350
Sisävesiväylät, km 9 460 8 894 9 747 9 820 9 818
Matkustajat liikennemuodoittain     
Rautatieliikenne, milj. 46,0 54,8 l      69,0 l    82,1 85,7
Raitiotieliikenne, milj. 48,6 56,7 54,5 56,6 60,2
Metroliikenne, milj. 35,4 51,9 57,1 64,1 67,5
Linja-autoliikenne 3), milj.  . . . . 339,8 352,6 . .
Taksiliikenne, milj. . . . . 57,0 52,5 . .
Vesiliikenne 4), milj. 14,0 20,7 21,7 23,6 23,8
Lentoliikenne 4), milj. 11,3 13,8 16,5 20,8 22,7

l  viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Valtion radat
2) Liikenneviraston ylläpitämät tiet (31.12.), pl. rampit ja lauttavälit
3) Sisältää tilausliikenteen, mutta ei yksityistä liikennettä
4) Kotimainen ja kansainvälinen

Lähteet: Tilastokeskus, Liikenne- ja matkailu

Liikennevirasto

Helsingin seudun liikenne

VR-Yhtymä

Finavia

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.6.2018

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.

  1990 2000 2010 1) 2017 1)
Henkilöautot 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 422 792
  Tuhatta asukasta kohti 388 412 535 621
Kuorma- ja pakettiautot 264 157 304 318 464 408 604 485
Linja-autot 9 327 9 852 13 650 18 115
Erikoisautot 20 719 16 924 12 646 11 333
Kaikki autot 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 056 725
Moottoripyörät 60 170 90 877 226 877 269 729
Traktorit 316 870 332 584 376 807 434 174
Kaikki ajoneuvot 3 146 308 3 697 037 5 331 582 6 474 783

1) Ml. väliaikaisesti liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2018

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.1922–2017

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.1922–2017

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2018

Tieliikenteessä kuolleet

Tieliikenteessä kuolleet

* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuustilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2018

Ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä

Majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat

Asuinmaa 2015 % 2016 % 2017 % Vuosi-
muutos, %
Venäjä 782 848 14,2 697 596 12,1 821 698 12,2 17,8
Saksa 543 294 9,9 540 342 9,4 622 991 9,2 15,3
Ruotsi 549 870 10,0 549 292 9,5 597 339 8,9 8,7
Britannia 471 869 8,6 500 738 8,7 585 814 8,7 17,0
Kiina 181 862 3,3 231 573 4,0 313 203 4,6 35,3
Ranska 230 090 4,2 249 997 4,3 280 069 4,2 12,0
Yhdysvallat 202 546 3,7 231 708 4,0 268 723 4,0 16,0
Japani 203 411 3,7 214 495 3,7 238 278 3,5 11,1
Alankomaat 159 568 2,9 174 743 3,0 227 405 3,4 30,1
Viro 188 899 3,4 193 376 3,4 219 504 3,3 13,5
Muut 1 996 093 36,2 2 187 415 37,9 2 567 810 38,1 17,4
Yhteensä 5 510 350 100 5 771 275 100 6 742 834 100 16,8

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2018

Suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkat

15–84-vuotiaan väestön yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat

Kohdemaa 2015 % 2016 % 2017 % Vuosi-
muutos, %
Viro 1 529 000 24,8 1 476 000 24,2 1 521 000 23,3 3,0
Espanja 648 000 10,5 745 000 12,2 781 000 12,0 4,8
Ruotsi 607 000 9,9 708 000 11,6 696 000 10,7 -1,7
Saksa 326 000 5,3 268 000 4,4 289 000 4,4 7,8
Venäjä 238 000 3,9 268 000 4,4 288 000 4,4 7,5
Britannia 200 000 3,2 209 000 3,4 248 000 3,8 18,7
Kreikka 237 000 3,8 184 000 3,0 247 000 3,8 34,2
Italia 230 000 3,7 265 000 4,3 226 000 3,5 -14,7
Norja  189 000 3,1 146 000 2,4 177 000 2,7 21,2
Tanska . . . . 101 000 1,7 134 000 2,1 32,7
Muut 1 952 000 31,7 1 732 000 28,4 1 912 000 29,3 10,4
Yhteensä 6 156 000 100 6 102 000 100 6 519 000 100 6,8

Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.4.2018

 

Aihealue: Liikenne ja matkailu

Päivitetty 4.1.2019