Liikenne ja matkailu

Sisällysluettelo

Liikenneverkko ja henkilöliikenne

  1990 2000 2010 2016 2017 2018
Liikenneverkko      
Rautateiden ratapituus 1), km 5 846 5 854 5 919 l    5 926 5 926 5 926
Raitiotien linjapituus, km 88 84 91 97 98 l     2) 49
Metron linjapituus, km 16 21 21 21 35 36
Maantiet 3), km 76 407 77 993 78 162 77 982 77 993 77 942
Rannikkoväylät, km 7 690 9 261 10 073 10 383 10 350 10 330
Sisävesiväylät, km 9 460 8 894 9 747 9 820 9 818 9 821
Matkustajat liikennemuodoittain      
Rautatieliikenne, milj. 46,0 54,8 l     69,0 l     82,1 85,7 87,5
Raitiotieliikenne, milj. 48,6 56,7 54,5 56,6 60,2 61,5
Metroliikenne, milj. 35,4 51,9 57,1 64,1 67,5 88,4
Linja-autoliikenne 4), milj.  . . . . 339,8 352,6 361,1 . .
Taksiliikenne, milj. . . . . 57,0 52,5 49,2 . .
Vesiliikenne 5), milj. 14,0 20,7 21,7 23,6 23,8 23,6
Lentoliikenne 5), milj. 11,3 13,7 16,4 20,8 22,7 25,0

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Valtion radat
2) Muutos tilastoinnissa. Linjapituus laskettu yhteen suuntaan.
3) Pl. rampit ja lauttavälit
4) Sisältää tilausliikenteen, mutta ei yksityistä liikennettä
5) Kotimainen ja kansainvälinen

Lähteet: Väylävirasto

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

Helsingin seudun liikenne (HSL)

Tilastokeskus, Liikenne- ja matkailu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Finavia

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.8.2019

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.

  1990 2000 2010 1) 2018 1)
Henkilöautot 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 494 836
  Tuhatta asukasta kohti 388 412 535 633
Kuorma- ja pakettiautot 264 157 304 318 464 408 626 794
Linja-autot 9 327 9 852 13 650 18 519
Erikoisautot 20 719 16 924 12 646 11 126
Kaikki autot 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 151 275
Moottoripyörät 60 170 90 877 226 877 274 049
Traktorit 316 870 332 584 376 807 443 733
Kaikki ajoneuvot 3 146 308 3 697 037 5 331 582 6 623 990

1) Ml. väliaikaisesti liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2019

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.1922–2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2019

Tieliikenteessä kuolleet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuustilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.12.2019

Ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä

Majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat

Asuinmaa 2016 % 2017 % 2018 % Vuosi-
muutos, %
Venäjä 697 596 12,1 821 698 12,2 826 251 12,1 0,6
Saksa 540 342 9,4 622 991 9,2 628 449 9,2 0,9
Britannia 500 738 8,7 585 814 8,7 593 034 8,7 1,2
Ruotsi 549 292 9,5 597 339 8,9 560 027 8,2 -6,2
Kiina 231 573 4,0 313 203 4,6 332 546 4,9 6,2
Ranska 249 997 4,3 280 069 4,2 299 432 4,4 6,9
Yhdysvallat 231 708 4,0 268 723 4,0 288 827 4,2 7,5
Alankomaat 174 743 3,0 227 405 3,4 246 460 3,6 8,4
Viro 193 376 3,4 219 504 3,3 222 387 3,3 1,3
Japani 214 495 3,7 238 278 3,5 215 746 3,2 -9,5
Muut 2 187 415 37,9 2 567 810 38,1 2 629 430 38,4 2,4
Yhteensä 5 771 275 100 6 742 834 100 6 842 589 100 1,5

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.4.2019

Suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkat

15–84-vuotiaan väestön yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat

Kohdemaa 2016 % 2017 % 2018 % Vuosi-
muutos, %
Viro 1 480 000 24,3 1 520 000 23,3 1 200 000 18,6 -21,1
Espanja 740 000 12,1 780 000 12,0 820 000 12,7 5,1
Ruotsi 710 000 11,6 700 000 10,7 700 000 10,9 0,0
Saksa 270 000 4,4 290 000 4,4 310 000 4,8 6,9
Italia 270 000 4,4 230 000 3,5 260 000 4,0 13,0
Kreikka 180 000 3,0 250 000 3,8 250 000 3,9 0,0
Venäjä 270 000 4,4 290 000 4,4 240 000 3,7 -17,2
Britannia 210 000 3,4 250 000 3,8 220 000 3,4 -12,0
Norja  150 000 2,5 180 000 2,8 190 000 3,0 5,6
Turkki . . . . . . . . 160 000 2,5 . .
Muut 1 820 000 29,8 2 030 000 31,1 2 090 000 32,5 3,0
Yhteensä 6 100 000 100 6 520 000 100 6 440 000 100 -1,2

Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2019

 

Aihealue: Liikenne ja matkailu

Päivitetty 9.1.2020