Kansantalous

Bruttokansantuote markkinahintaan

  Käyvin hinnoin Viitevuoden 2017 hinnoin Volyymin
  Mrd. € €/asukas Mrd. € €/asukas vuosimuutos, %
2010 187,1 34 885 213,6 39 820 3,0
2011 196,9 36 536 219,1 40 655 2,6
2012 199,8 36 903 215,9 39 885 -1,4
2013 203,3 37 385 214,3 39 400 -0,8
2014 205,5 37 615 212,9 38 983 -0,6
2015 209,6 38 245 213,2 38 907 0,1
2016* 215,8 39 265 217,8 39 631 2,1
2017* 223,8 40 612 223,8 40 612 2,7

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.3.2018

Huoltotase

  2013 2014 2015* 2016*
  Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € %
Tarjonta                
Bruttokansantuote 203,3 71,6 205,5 72,4 209,6 73,0 215,6 73,3
Tuonti 80,7 28,4 78,4 27,6 77,5 27,0 78,6 26,7
Kokonaistarjonta 284,1 100 283,9 100 287,1 100 294,2 100
Kysyntä                
Vienti 78,9 27,8 76,5 26,9 76,4 26,6 76,0 25,8
Kulutusmenot 161,6 56,9 164,3 57,9 167,0 58,1 170,8 58,1
– yksityiset 111,3 39,2 113,6 40,0 115,9 40,3 119,1 40,5
– julkiset 50,3 17,7 50,7 17,9 51,1 17,8 51,7 17,6
Investoinnit 43,1 15,2 42,2 14,9 42,7 14,9 46,4 15,8
– yksityiset 34,6 12,2 33,6 11,9 34,6 12,0 37,9 12,9
– julkiset 8,4 3,0 8,6 3,0 8,2 2,8 8,6 2,9
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 0,5 0,2 0,8 0,3 1,1 0,4 0,7 0,2
Kysyntäerät yhteensä 284,1 100 283,9 100 287,3 100 293,9 100

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.8.2017

Nettokansantulo

  2013 2014 2015* 2016*
  Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € %
Palkat ja palkkiot 1) 82,1 49,8 82,4 49,1 83,2 48,5 84,5 47,6
Työnantajien sosiaaliturvamaksut 19,2 11,6 19,1 11,4 19,4 11,3 19,9 11,2
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 37,1 22,5 39,5 23,5 42,0 24,5 44,7 25,2
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 26,6 16,1 26,9 16,0 26,9 15,7 28,4 16,0
Nettokansantulo 165,0 100 167,9 100 171,5 100 177,5 100

* ennakkotieto

1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.8.2017

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Toimiala (TOL 2008) 2012 2013 2014 2015* 2016*
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2,7 3,0 2,8 2,5 2,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4
C Teollisuus 16,9 16,9 16,9 17,2 16,9
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2,2 2,3 2,3 2,2 2,0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
F Rakentaminen 6,6 6,5 6,3 6,4 6,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 10,1 9,8 9,5 9,3 9,3
H Kuljetus ja varastointi 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7
J Informaatio ja viestintä 5,2 5,3 5,6 5,7 5,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,7 2,5 3,0 2,9 2,8
L Kiinteistöalan toiminta 11,6 12,0 12,2 12,6 12,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 6,3 6,4 6,3 6,2 6,0
P Koulutus 5,9 5,8 5,8 5,7 5,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 9,9 10,0 10,0 9,9 9,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
S, T Muu palvelutoiminta 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Bruttokansantuote perushintaan 100 100 100 100 100
Alkutuotanto  2,7 3,0 2,8 2,5 2,7
Jalostus 27,0 27,0 26,8 27,0 27,1
Palvelut  70,2 70,0 70,4 70,4 70,2

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.8.2017

Talouden rakennemuutos

  Alkutuotanto Jalostus Palvelut
  % bruttoarvonlisäyksestä 
1860 61,7 15,9 22,5
1870 57,7 17,4 24,9
1880 56,3 17,7 26,0
1890 51,8 21,3 26,9
1900 48,7 23,2 28,2
1910 43,1 23,9 33,1
1920 46,6 23,6 29,9
1930 29,4 28,9 41,7
1940 25,4 28,5 46,1
1950 25,6 39,9 34,5
1960 18,8 37,3 43,9
1970 13,0 38,2 48,8
1980 9,6 38,1 52,4
1990 6,2 33,6 60,2
2000 3,4 36,2 60,5
2010 2,7 30,0 67,3
2016* 2,7 27,1

70,2

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.8.2017

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisasteet

  Kotitalouksien velkaantumisaste 1)  Kotitalouksien säästämisaste
  % käytettävissä olevista tuloista
1975 38,5 2,1
1980 50,4 2,9
1990 85,7 2,7
2000 67,5 1,5
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013 117,8 2,2
2014 121,5 0,6
2015 124,2 0,1
2016* 126,4 -0,7
2017* 128,2 -0,9

* ennakkotieto

1) Ml. kotitalouksien osuus asunto-osakeyhtiöiden veloista

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.3.2018

Vaihtotase

  Vaihtotase mrd. € Vaihtotase, % BKT:sta
1975 -1,4 -7,5
1980 -1,0 -3,0
1990 -4,5 -5,0
2000 10,2 7,5
2010 2,7 1,4
2011 -2,9 -1,5
2012 -3,8 -1,9
2013 -3,8 -1,9
2014 -2,7 -1,3
2015 -1,7 -0,8
2016* -2,4 -1,1
2017* 1,6 0,7

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.3.2018

Suomen ulkomaiset saamiset ja velat

Kanta vuoden lopussa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  Mrd. €
Saamiset 610,9 732,0 726,3 648,9 713,4 702,7 693,5
Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille 140,5 134,0 145,4 136,2 127,1 133,0 143,2
Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin 214,8 210,5 239,9 251,6 285,7 298,9 308,5
Muut sijoitukset ulkomaille 140,2 195,0 197,0 167,6 167,0 164,6 141,8
Johdannaiset 108,3 184,5 135,6 85,3 124,8 96,8 89,6
Valuuttavaranto 7,2 8,0 8,4 8,2 8,8 9,4 10,4
Velat 579,9 702,3 702,9 641,1 719,9 715,4 698,5
Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen 102,3 99,7 103,9 95,2 107,7 120,1 107,5
Ulkomaalaisten sijoitukset suomalaisiin arvopapereihin 207,5 203,2 241,1 263,9 291,8 320,9 324,8
Muut sijoitukset ulkomailta 166,8 222,7 230,8 201,7 202,7 180,3 179,8
Johdannaiset 103,3 176,7 127,2 80,3 117,8 94,1 86,4

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.12.2017

 

Aihealue: Kansantalous

Päivitetty 26.3.2018