Nyheter 7.10.2019

Avbrott i offentliggörandet av statistiken Aktiebostadspriser i november–december på grund av ändringar i anmälan av överlåtelseskatt

Statistiken Aktiebostadspriser publiceras inte i november–december eftersom material för en period på ungefär fem veckor inte ackumuleras på grund av verkställandet av lagändringen gällande överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens datasystemändring. Ändringen inverkar redan på offentliggörandet i oktober 31.10 eftersom material inte ackumuleras via anmälningar om överlåtelseskatt för hela det vanliga månadsmaterialet. Därför är uppgifterna inte är jämförbara med tidigare, i synnerhet när det gäller antal. 

Lagreformen träder i kraft 1.11. I och med reformen ändras betalningen av överlåtelseskatt till att bli skattskyldigspecifik och en skatteanmälan blir obligatorisk. Dessutom ska samfundskunderna och fastighetsmäklarna i fortsättningen anmäla betalningen av överlåtelseskatt elektroniskt. 

Skatteförvaltningen för inte in anmälningar om överlåtelseskatt i sitt system under perioden 1.10–8.11. På grund av skatteförvaltningens systemförnyelse får Statistikcentralen de anmälningar om överlåtelseskatt som gjorts under den här perioden först i december. 

Enligt nuvarande information publiceras prisindexet för aktiebostäder igen i januari 2020. Före det bör man dock göra revideringar i produktionsprocessen för statistiken vid Statistikcentralen. När anmälningar görs avvikande från tidigare, dvs. skattskyldigspecifikt, ska uppgifterna sammanslås så att man får ett lägenhetsspecifikt köpepris när det gäller situationer med flera aktieköpare. Å andra sidan genereras statistikmaterialet i mer realtid efter ändringen. 

Läs mer om lagändringen på Skatteförvaltningens sidor.

Dela