Nyheter 16.12.2019

Det 140-åriga samlingsverket för statistik beskriver ett Finland i förändring

Rötterna till Statistisk årsbok för Finland sträcker sig 140 år tillbaka i tiden då Statistisk årsbok för Finland år 1879 utgavs med tillstånd av senaten. Publikationen var en aning större än en modern mobil och innehöll 50 tabeller över Finlands befolkning och ekonomi. 

Den nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2019 är ett omfattande samlingsverk som ger en detaljerad bild av det finländska samhället och dess utveckling. Utöver de nyaste uppgifterna innehåller årsboken också långa tidsserier och regionala uppgifter samt rikligt med jämförelseuppgifter om andra länder. Boken som är på finska, svenska och engelska har totalt 591 sidor och 616 tabeller.

Exempel på innehållet i Statistisk årsbok för Finland:

Utvecklingen av folkmängden

  • Folkmängden i Finland översteg för första gången två miljoner år 1879. Tremiljonersgränsen passerades år 1912, fyramiljonersgränsen 1950 och år 1991 sprängdes femmiljonersgränsen. I slutet av år 2018 var folkmängden i Finland 5 517 919 invånare. Enligt den senaste befolkningsprognosen ökar folkmängden fram till år 2030.
  • Den naturliga folkökningen var i slutet av 1800-talet i genomsnitt 31 000 personer per år och i slutet av 1940-talet över 60 000 personer per år. Den naturliga folkökningen avser skillnaden mellan levande födda och döda. Under de senaste tre åren har folkökningen varit negativ: år 2018 dog 6 950 fler personer än vad som föddes.
  • Så sent som på 1950-talet var bostäderna små och trånga med en låg utrustningsnivå. Över 70 procent av bostäderna saknade avloppssystem eller vattenledning. År 1950 hade 57,3 procent av bostäderna mindre än tre rum, när man också räknar med köket. År 2018 var andelen små bostäder 25,5 procent av hela bostadsbeståndet.
  • I slutet av 1980-talet bodde nästan var tredje ensam. På trettio år har antalet en persons bostadshushåll nästan fördubblats. År 2018 var antalet bostadshushåll 2,7 miljoner, varav ensamboende var 1,2 miljoner personer. 
  • År 2018 hade totalt 30 365 avlagt studentexamen och av dem var omkring 58 procent kvinnor. År 1910 avlade 929 personer studentexamen och av dem var nästan 37 procent kvinnor. I slutet av 1970-talet var andelen kvinnor som högst, över 63 procent.
  • I slutet av år 2018 hade Finland totalt 3,5 miljoner registrerade personbilar. De äldsta personbilarna i registret har tagits i bruk redan i början av 1900-talet. Antalet personbilar som tagits i bruk före år 1921 uppgick år 2018 till totalt 44 bilar.
  • Skogsindustrin använde ifjol 64,5 miljoner kubikmeter inhemskt råvirke, mer än någonsin tidigare. År 1860 använde skogsindustrin 1,2 miljoner kubikmeter råvirke, år 1950 uppgick användningen till 20,1 miljoner kubikmeter.
  • År 1970 hade Finlands handelsbalans ett underskott på 233 miljoner euro. Som störst visade handelsbalansen ett överskott efter det på omkring 12,6 miljarder euro år 2000.  År 2018 var underskottet i handelsbalansen nästan 3 miljarder euro.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2019. Statistikcentralen. Pris 80 euro (inkl. moms).
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel och fro.m. 2.1.2020 PunaMusta Oy:s kundtjänst 010 2308 365, verkkokauppa@punamusta.com.
Årsboken kan laddas ned i PDF-format på adressen
tilastokeskus.fi/vuosikirja2019.

Förfrågningar: planerare för informationstjänst Sirkku Hiltunen tfn 029 551 6373

Dela