Nyheter 16.11.2020

Finländsk medlem invaldes i rådet för Internationella statistiska institutet

Internationella statistiska institutet ISI har för första gången valt in en finländsk medlem i sitt råd. För perioden 2021–2025 invaldes Statistikcentralens gruppchef Reija Helenius i ISI:s råd.  

Internationella statistiska institutet ISI grundades år 1885 och är en av världens äldsta vetenskapliga organisationer. Organisationen främjar användningen av statistisk information och forskning samt lyfter fram bästa praxis och den nyaste informationen inom statistikbranschen. ISI består av statistiker och andra experter inom statistikbranschen, t.ex. av experter vid statistikbyråerna.

”Att förstå och producera statistik samt att använda den rätt och effektivt är en viktig del av demokratin. Det är fråga om medborgarfärdigheter som bör stödjas i hela världen, både i vardagen och i arbetslivet, från medborgare till beslutsfattare. Här spelar ISI och dess nätverk en viktig roll. Utöver statistiken och yrkeskunniga inom statistikbranschen är det viktigt att bilda nätverk också med andra samhällsaktörer, såsom läroanstalter, bibliotek och media, som för sin del i stor omfattning främjar användningen och produktionen av tillförlitlig information”, säger Helenius.

alt=” ”


Internationella statistiska institutet har haft en rådgivande ställning i FN:s ekonomiska och sociala råd sedan år 1949. ISI samarbetar med många internationella och nationella organisationer och stöder särskilt framväxande regioner i världen. Största delen av världens statistikbyråer är ISI:s samfundsmedlemmar. ISI har drygt 4 000 medlemmar från över 100 länder.

Reija Helenius valdes in till ISI år 2006 och är också medlem i ISI:s underavdelningar IAOS (International Association of Official Statistics) och IASE (International Association of Statistical Education). Hon har sedan år 2010 lett ISLP-projektet (International Statistical Literacy Project), som är underställt ISI. Projektets uppgift är att främja förmågan att läsa och använda statistik inom alla livsområden, särskilt bland unga.

ISI:s utnämningsnyheter

Förfrågningar: gruppchef Reija Helenius 029 551 3677

Dela