Nyheter 3.4.2019

Framställningen av statistik över lönesummaindexen avbryts tills vidare

Statistikcentralen avbryter tills vidare framställningen av uppgifterna för lönesummaindexen p.g.a. bristfälligheter i materialet. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret.Läs mera

Dela