Nyheter 11.12.2018

Hur förändras Finland?

Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2018 beskriver utvecklingen i Finland och förändringarna i finländarnas liv.

Årsboken är en omfattande samlingspublikation och innehåller, utöver de nyaste uppgifterna, också långa tidsserier och regionala uppgifter samt rikligt med jämförelseuppgifter om andra länder. Boken som är på finska, svenska och engelska har totalt 600 sidor med sammanlagt 623 tabeller, grafer och kartor. Årsboken har getts ut sedan år 1879.

Statistiken i årsboken berättar t.ex. om hur år 2017 såg ut i Finland jämfört med år 2010.

År 2010

År 2017

Folkmängden i Finland uppgick till 5 375 276. Av befolkningen bodde 68,1 procent i de 50 största kommunernas område.

Folkmängden i Finland uppgick till 5 513 130. Av befolkningen bodde 70,0 procent i de 50 största kommunernas område.

Antalet födda var 60 980: 31 309 pojkar och 29 671 flickor.

Antalet födda var 50 321: 25 674 pojkar och 24 647 flickor.

Flyttningarna mellan kommunerna uppgick till 264 362, av dem var 46,1 procent en flyttningsrörelse mellan landskapen.

Flyttningarna mellan kommunerna uppgick till 287 839, av dem var 47,5 procent en flyttningsrörelse mellan landskapen.

Till Finland flyttade 25 636 personer och från Finland 11 905 personer.

Till Finland flyttade 31 797 personer och från Finland 16 973 personer.

Finskt medborgarskap fick 4 334 personer, av dem var 68,0 procent från Europa.

Finskt medborgarskap fick 12 219 personer, av dem var 44,3 procent från Europa.

Det ingicks 31 925 äktenskap. 13 807 slutade i skilsmässa.

Det ingicks 26 542 äktenskap. 13 485 slutade i skilsmässa.

Totalt 44 112 personer gick i ålderspension och 22 898 i sjukpension.

Totalt 56 615 personer gick i ålderspension och 18 597 i sjukpension.

14 992 eldsvådor antändes till vilka räddningsverket alarmerades.

11 854 eldsvådor antändes till vilka räddningsverket alarmerades.

15 procent av kvinnorna och 22 procent av männen i åldern 20–64 år rökte dagligen. 

12 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i åldern 20–64 år rökte dagligen.

Antalet aborter uppgick till 10 303.

Antalet aborter uppgick till 9 358.

Den registrerade alkoholkonsumtionen i 100-procentig alkohol var 9,7 liter per invånare som fyllt 15 år, totalt 43,6 miljoner liter.

Den registrerade alkoholkonsumtionen i 100-procentig alkohol var 8,4 liter per invånare som fyllt 15 år, totalt 38,7 miljoner liter.

Antalet inbrott i bostäder och stugor som kom till kännedom var 6 453 och i motorfordon 13 526.

Antalet inbrott i bostäder och stugor som kom till kännedom var 4 770 och i motorfordon 7 650.

Bostadshushållen hade totalt 79,5 miljarder euro i bostadsskulder.

Bostadshushållen hade totalt 86,8 miljarder euro i bostadsskulder.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2018. Statistikcentralen. Pris 80 euro (inkl. moms).
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel.
Årsboken kan laddas ned i PDF-format på adressen tilastokeskus.fi/vuosikirja2018

Förfrågningar: planerare för informationstjänst Sirkku Hiltunen 029 551 6373

Dela