Nyheter 18.1.2018

Kommunbaserade statistikområden och uppgifter om vägtrafikolyckor har uppdaterats i geodatamaterialet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Vid uppdateringen har gränssnittet kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2018 och med geodatamaterialet över vägtrafikolyckor för år 2016.

Geodatamaterialet över vägtrafikolyckor innehåller vägtrafikolyckor med personskador som kommit till polisens kännedom 2011–2016 och som har koordinatuppgifter.

Kommunbaserade statistikområden är kommuner, ekonomiska regioner, landskap, storområden, regionförvaltningsverk (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM). De kommunbaserade statistikområdena motsvarar de regionala indelningar som använts i statistiken för det aktuella statistikåret.

Materialet är tillgängligt i Paikkatietoikkuna (geodatafönstret)

Det är möjligt att studera materialet i geodatafönstrets kartfönster. Gränssnittstjänsten kan också användas direkt i egna applikationer. Mera information om tjänsten och anvisningar om hur materialet tas i bruk finns på Statistikcentralens sidor över Gränssnittstjänster.

En beskrivning av materialet och tjänsterna finns att få på finska, svenska och engelska i geodataregistret.

Du kan granska det geodatamaterialet från statistiken över vägtrafikolyckor både i geodatafönstret och i tjänsten ”Trafikolyckor på karta” där du kan avgränsa materialet och sökningen av vägtrafikolyckor utifrån din egen rutt.

www.paikkatietoikkuna.fi
Statistikcentralen, öppen data och gränssnitt

Förfrågningar:
kommunbaserade statistikområden: planerare Tesmi Laakso 029 5513513, inspire@stat.fi
geodatamaterial över vägtrafikolyckor: överaktuarie Matti Kokkonen 0295513770

Dela