Nyheter 8.1.2019

Statistikcentralen fortsätter statistikföringen av oljeprodukter

Statistikföringen av oljeprodukter, som hört till föreningen för olje- och biobränslebranschens verksamhet, upphörde i november 2018. Statistikcentralen fortsätter statistikföringen av oljeuppgifter i tillämpliga delar.

Insamlingen av prisuppgifterna för flytande bränslen (bensin 95 E10, bensin 98 E5, diesel och lätt brännolja), som hört till uppföljningen av konsumentpriserna på oljeprodukter, genomförs i samband med Statistikcentralens konsumentprisindex. Prisuppgifterna samlas in från ungefär 60 bensinstationer runtom i Finland. Uppgifterna insamlas mellan den 10:e och 20:e dagen i månaden. Datainsamlingens målpopulation skiljer sig från den som föreningen för olje- och biobränslebranschen använt, vilket kan försvaga uppgifternas jämförbarhet.

Uppgifterna publiceras i fortsättningen i konsumentprisindexets PX-Web-databas den sista vardagen i statistikmånaden. Uppgifterna för december publicerades 31.12.2018. Prisuppgifterna för oljeprodukter publiceras också i samband med statistiken över energipriser som utkommer fyra gånger om året. 

Statistikcentralen fortsätter också att samla in uppgifter om försäljningsvolym när det gäller oljeprodukter samt lageruppgifter om råolja och oljeprodukter. Statistikcentralen meddelar senare om offentliggörandet av dessa uppgifter.

Förfrågningar: energia@stat.fi

Dela