Uutisia 11.6.2020

Suomi lukuina 2020 kertoo meistä

Tilastokeskuksen tuore Suomi lukuina 2020 -julkaisu tiivistää taskukokoon keskeisimmät tilastoluvut Suomesta ja suomalaisista. Julkaisu sisältää tietoa väestöstä, taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä tilastolukuina ja graafisina kuvioina.

Poimintoja julkaisusta:

• Suomen väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 5 525 292 henkilöä, naisia oli 2 797 030 ja miehiä 2 728 262.
• Vuonna 2019 suurin 5-vuotisikäryhmä oli 55–59-vuotiaat, heitä oli yhteensä 368 871 henkilöä eli 6,7 prosenttia koko väestöstä. Naisia oli eniten 70–74-vuotiaissa ja miehiä eniten 35–39-vuotiaissa.
• Yksinasuvien osuus oli viime vuonna 45 prosenttia kaikista asuntokunnista. 90 vuotta täyttäneitä yksin asuvia oli vuonna 2019 yhteensä 30 107, lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 5,4 prosenttia.
• Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 1,5 miljoonaa perhettä. Näistä lapsiperheitä eli perheitä, joissa on 0–17-vuotiaita lapsia, oli 38 prosenttia, yhteensä 558 302. Lapsiperheistä eniten oli yhden lapsen perheitä, 43 prosenttia. Lapsiperheissä oli yhteensä 1 028 030 lasta, heidän määränsä väheni edellisestä vuodesta lähes 10 000 lapsella.
• Vuonna 2019 työikäisiä eli 15–64-vuotiaita oli 123 576 vähemmän kuin vuonna 2010. Työikäisten osuus väestöstä on vähentynyt 66 prosentista 62 prosenttiin.  

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2019

Kuntien välillä oli suuria eroja. Huoltosuhde oli vuonna 2019 suurin Kaskisissa (110) ja Kuhmoisissa (109) ja pienin Helsingissä (46), Tampereella (48) ja Vantaalla (49).
 

• Koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 61 vuonna 2019. Luku kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhdetta työikäiseen väestöön. Tämä suhdeluku on kerrottu sadalla. Kuntien välillä oli suuria eroja. Huoltosuhde oli suurin Kaskisissa (110) ja Kuhmoisissa (109) ja pienin Helsingissä (46), Tampereella (48) ja Vantaalla (49).  
• Kotitalouksien kulutusmenoista ovat neljässäkymmenessä vuodessa muuttuneet eniten asumisen ja ruuan osuudet. Kotitalouksien kulutusmenoista asumisen ja energian osuus oli 29 prosenttia vuonna 2018 (ennakkotieto), kun se vuonna 1980 oli 19 prosenttia. Vuonna 2018 kotitalouksien menoista kului 12 prosenttia elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin, vuonna 1980 niiden osuus oli 21 prosenttia menoista.
• Suomen tärkeimmät kauppakumppanit olivat vuonna 2019 Saksa, Ruotsi ja Venäjä. Näiden kolmen maan osuus Suomen koko tuonnista oli ennakkotiedon mukaan 41 prosenttia ja viennistä 31 prosenttia. Kemian teollisuuden tuotteet olivat arvoltaan suurimmat sekä tuonnissa että viennissä.
• Suomen veroaste oli 42,7 prosenttia, mikä oli OECD-maiden viidenneksi korkein vuoden 2018 ennakkotiedon mukaan. Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta oli suurempi Ranskassa, Tanskassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Turkin, Yhdysvaltojen ja Irlannin veroasteet olivat vertailumaista pienimmät, alle 25 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vertailussa oli mukana 20 OECD-maata.

Suomi lukuina sisältää Tilastokeskuksen tietojen ohella muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Tullin, Kelan, Eläketurvakeskuksen ja Maahanmuuttoviraston tilastoja.

Julkaisut ovat saatavana painettuina kolmella eri kielellä: Suomi lukuina 2020, Finland i siffror 2020 ja Finland in Figures 2020. Julkaisut löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta pdf-julkaisuna sekä verkkopalveluna.

Julkaisut ovat tilattavissa PunaMusta Oy:n verkkokaupasta sekä asiakaspalvelusta puh. 010 2308 365.

Lisätietoja: tietopalvelusuunnittelija Sirkku Hiltunen p. 029 551 6373

 

Jaa