Nyheter 10.12.2020

Tidtabellerna för statistiska offentliggöranden år 2021 har publicerats  

I Statistikcentralens publiceringskalender finns nu uppgifter om statistik som publiceras under januari–mars år 2021. Uppgifter om hela årets offentliggöranden finns dessutom tillgängliga som en separat fil.

Under våren kommer vi att förnya publiceringen av statistikuppgifter och publiceringskalendern på vår webbplats. Därför har uppgifterna för hela året inte förts in i den nuvarande kalendern. I samband med förnyelsen utvidgar vi bl.a. uppgiftsinnehållet i publiceringskalendern.  

Det kan dock bli ändringar i publiceringstiderna. Vi uppdaterar eventuella ändringar i publiceringskalendern och filen med publikationstider.

Bekanta dig med publiceringskalendern
Publiceringstiderna som Excel-fil
 
Förfrågningar: viestinta@stat.fi 

Dela