Publiceringskalender

I publiceringskalendern berättar vi på förhand om alla statistikuppgifter och publikationer som kommer att publiceras under året. Offentliggörandena finns under statistikvisa publikationer. Statistikuppgifterna offentliggörs på internet kl. 8, om inte annat anges. Kalendern uppdateras på vardagar.

Läs mer

Datum Titel Publikationstyper
{{ jul.date_fi }} {{ jul.name }} ({{jul.langs_text}}) | Statistikens hemsida
{{jul.title}}
html pdf Kuvailusivu

Jaa