Uutiset

Uutiset 2024

12.7.2024 Konkurssiin haettujen yritysten määrä kesäkuussa edelleen kasvussa, palvelualoilla suurin konkurssiriski

Kesäkuussa pantiin vireille 252 konkurssia. Tämä on 13 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssihakemuksista noin puolet oli palvelualoilla ja viidennes kaupan alalla. 

8.7.2024 Palkka- ja palkkiotulojen mediaani toukokuussa 3 318 euroa

Kokeellisen tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan toukokuussa palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 318 euroa. Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 366 euroa eli 5,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten mediaanitulo kasvoi 7,2 % ja naisten 4,5 %.

3.7.2024 Lähes kahdella kolmasosalla palkansaajista kiinteä viikkotyöaika

Työllisistä palkansaajista 65,8 % työskenteli vuonna 2023 kiinteän viikkotyöajan mukaan, kun vuonna 2021 osuus oli 66,9 %. Myös jaksotyötä tekevien osuus laski jonkin verran, ilmenee kokeellisesta tilastostamme.

28.6.2024 Työvoiman määrä kasvoi maaliskuussa vuodentakaiseen verrattuna

Työvoiman määrä kasvoi 18 000 henkilöllä vuoden 2023 maaliskuusta, ilmenee kokeellisesta tilastostamme. Työllisten määrä laski 17 000:lla ja työttömien määrä nousi 35 000 henkilöllä. Työllisyysaste oli maaliskuussa korkein Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla. 

27.6.2024 Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku toukokuussa vähäisintä sitten loppuvuoden 2022

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 2,8 % edellisestä vuodesta. Edellisestä kuukaudesta hinnat nousivat 1,0 %.

25.6.2024 Ulkomaalaistaustaisten koulutusrakenne samankaltainen kuin muulla väestöllä

Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön koulutusrakenne on monimuotoinen: korkeakoulutettujen osuus on suurempi kuin suomalaistaustaisilla, mutta samaan aikaan moni on pelkän perusasteen varassa. Tilastokeskuksen tekemät täydennyskeruut selventävät kuvaa ulkomaista syntyperää olevan väestön koulutuksesta ja osaamisesta, kirjoittaa Mika Witting Tieto&trendit-artikkelissa

20.6.2024 Pikaestimaatti: tuotanto kasvoi toukokuussa 1,2 % edellisestä kuukaudesta

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi kokeellisen pikaestimaatin mukaan 1,2 % huhtikuusta toukokuulle. Työpäiväkorjattu sarja laski 1,7 % vuodentakaiseen verrattuna.

19.6.2024 Paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka -tilaston tiedot julkaistaan vuonna 2024 tietokantataulukoissa

Kokeellisesta paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka -tilastosta tehdään vuonna 2024 ainoastaan tietokantajulkistuksia: tilastovuoden 2023 tiedot tarkentuvat tietokantataulukoissa, mutta erillisiä tiedotteita ei julkaista. 

18.6.2024 Joka toisella suomalaisella asuntokunnalla velkaa vuonna 2023, velat pienenivät edellisvuodesta

Suomalaisista asuntokunnista 51 prosentilla oli velkaa vuonna 2023. Veloista valtaosa eli 70 prosenttia oli asuntovelkaa. Velallisten asuntokuntien keskimääräinen velka oli 94 000 euroa. Asuntovelallisten keskimääräinen asuntovelka oli 114 800 euroa.

18.6.2024 Juhannuksena mökille? Tarkista kartalta kuntasi juhannuskerroin

Päijänteen itäisille rantamille kerääntyy juhannuksena viisinkertaisesti väestöä normaaliin verrattuna. Mobiilipaikannusdataan perustuva juhannuskerroin on jälleen laskettu. Se kuvaa väestön muutosta juhannuspäivänä suhteessa tavalliseen päivään. (Tieto&trendit)

18.6.2024 Innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten liikevaihto kasvoi 37 % vuosina 2018–2022

Innovaatiotoimintaa harjoittamattomien yritysten liikevaihto kasvoi samana aikana selvästi vähemmän, 24 %. Teollisuusyrityksissä innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten liikevaihto oli moninkertainen innovaatiotoimintaa harjoittamattomiin yrityksiin verrattuna, ilmenee uudesta kokeellisesta tilastostamme.

17.6.2024 Tilastokeskus osallistuu Georgian tilastojen kehittämiseen EU:n yhteistyöhankkeessa

Tilastokeskus vetää kaksivuotista Twinning-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Georgian tilastojärjestelmää ja auttaa maata sopeutumaan EU:n tilastovaatimuksiin. 

14.6.2024 Kesäkooste 2024: Kesällä mökkeillään ja matkaillaan – ja ollaan myös töissä

Miltä näyttää Suomen kesä tilastojen valossa? Kuinka paljon suomalainen syö mansikoita? Entä kuinka paljon rahaa kuluu jäätelöön? Kuinka moni sanoo ”tahdon”? Perinteinen kesäkoosteemme on jälleen julkaistu.

14.6.2024 IT-ala noussut ulkomaalaistaustaisten keskeiseksi työllistäjäksi

Ulkomaalaistaustaiset työskentelevät nykyään yhtä usein erityisasiantuntijoina kuin suomalaistaustaiset. Yksi syy muutoksen taustalla on se, että informaation ja viestinnän toimiala on viime vuosina noussut ulkomaalaistaustaisten merkittäväksi työllistäjäksi, kirjoittaa erikoistutkija Hanna Sutela. Tieto&trendit

14.6.2024 Ulkomaalaistaustaisten työllisyyden kasvu pysähtyi vuonna 2023

Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste laski vuonna 2023 pitkään jatkuneen kasvun jälkeen. Siitä huolimatta ulkomaalaistaustaisia työllisiä oli enemmän kuin aiempina vuosina, kirjoittaa yliaktuaari Tarja Baumgartner Tieto&trendit-artikkelissa.

13.6.2024 Vuokramökkiyöpymisten määrä pysyi tammi-huhtikuussa edellisvuoden tasolla

Vuokramökeissä yövyttiin tammi-huhtikuussa lähes saman verran kuin edellisvuoden vastaavana aikana, ilmenee kokeellisesta tilastostamme. Kotimaisten yöpymisten määrä väheni noin 3 %, ja ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi noin 19 %. 

13.6.2024 Tilastot ja tieto ovat arvokkaita vain käytössä

Suomen tilastojärjestelmä on valittu maailman parhaaksi, mutta työtä tilastojen kehittämiseksi riittää yhä. Laatutason ylläpitäminen ja parantaminen edellyttävät laajaa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kirjoittaa Tilastokeskuksen ylijohtaja ja SVT-neuvottelukunnan puheenjohtaja Mari Ylä-Jarkko Tieto&trendit-blogissa

10.6.2024 Nykyinen tai entinen puoliso pari- ja lähisuhdeväkivallan yleisin tekijä – miesuhrien määrä kasvoi lähes 10 prosenttia vuonna 2023

Viranomaisten tietoon viime vuonna tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 12 300 uhria, joista aikuisten uhrien määrä kasvoi 3,2 % ja alaikäisten hieman yli kymmenyksellä vuoteen 2022 verrattuna.

6.6.2024 Palkka- ja palkkiotulojen mediaani huhtikuussa 3 188 euroa

Kokeellisen tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan huhtikuussa palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 188 euroa. Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 226 euroa eli 2,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

6.6.2024 Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin perusvuosi vaihtuu

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin perusvuodeksi vaihtuu 2021=100, kun vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan 14.6.2024. Muutoksen yhteydessä indeksin sisältö uudistuu ja painorakenteet päivitetään. Lue lisää päivityksestä

5.6.2024 Suomi lukuina 2024 – onnellisen kansan tilastolukuja

Tilastokeskuksen tuore Suomi lukuina 2024 -julkaisu on katsaus suomalaisesta yhteiskunnasta. Taskukokoinen julkaisu sisältää tietoa väestöstä, taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä tilastolukuina ja -kuvioina. 

4.6.2024 Yritysten tekemät investoinnit laskivat tammi-maaliskuussa useimmilla toimialoilla

Yritysten tekemät investoinnit kasvoivat kokeellisen tilastomme mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kasvu johtui pääosin Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta -toimialan investointien kasvusta samalla kun useimmilla muilla toimialoilla investoinnit laskivat.

31.5.2024 Väestöllinen keskipiste ottanut taas harppauksen etelään

Koronahidastelun jälkeen vauhtiaan kiihdyttänyt väestöllinen keskipiste on ottanut jälleen ison harppauksen etelään, kirjoittaa Pasi Piela Tieto&trendit-blogissa. Etelä vetää kaikkia puoleensa, mutta lasten painopiste on lännemmässä ja etelämmässä ja senioreiden taas pohjoisemmassa ja idemmässä.

30.5.2024 Kasvihuonekaasupäästöt laskivat tuntuvasti vuonna 2023 – taustalla sähköntuotantorakenteen muutokset

Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna 11 % vuodesta 2022, kertoo Tilastokeskuksen tuore pikaennakko. Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria (LULUCF) olivat 40,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO₂-ekv.), mikä on 5,1 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 2022.

29.5.2024 Kansantalouden tilinpidon aikasarjat tarkentuvat syksyllä

Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen tilastojen tarkistetut aikasarjat syyskuussa 2024. Aikasarjakorjauksen seurauksena luvut tarkentuvat vuodesta 2010 alkaen.

29.5.2024 Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijamäärä kasvussa – myös lukio-opiskelijoiden määrä nousi 2023

Niin ammatillisen koulutuksen kuin lukiokoulutuksen opiskelijamäärät kasvoivat vuonna 2023 edellisvuodesta. Ammatillisessa koulutuksessa oli 347 700 opiskelijaa ja tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa 110 600 opiskelijaa.

28.5.2024 Kesävinkkejämme kesätoimittajille

Tilastokeskus on ajan hermolla myös kesällä. Jos olet kesätoimittaja ja kaipaat juttuvinkkejä, taustatietoa työn alla olevaan juttuusi tai ehkä vain tutkittua tietoa kiinnostavasta aiheesta, Tilastokeskuksen viestintä on käytettävissäsi.

24.5.2024 Syntyvyys laskee – kuntien välillä suuria eroja

Syntyvyys on Suomessa laskenut vuodesta 2010, ja suunta näkyy myös kuntien ja maakuntien tasolla. Syntyvyys kokonaishedelmällisyysluvulla mitattuna oli vuosina 2020–2023 yli 20 000 asukkaan kunnista matalin Tampereella (1,07 lasta), Joensuussa (1,07), Turussa (1,08) ja Savonlinnassa (1,12). 

23.5.2024 Lappi ja Tampere vetävät työllisiä, Oulun muuttovoitto opiskelijoista

Lappi ja isot kaupungit vetävät työllisiä, poikkeuksia ovat Oulu, Jyväskylä ja Vantaa, kirjoittaa Netta Hiitola Tieto&trendit-blogissa. Muuttoliiketilastoihin on pystytty ensimmäistä kertaa liittämään tieto muuttajan pääasiallisesta toiminnasta.

21.5.2024 Ei tilastotiedettä vaan arjen kansalaistaitoa

Tilastojen lukutaitoa oppii parhaiten tilastoja käyttämällä, kirjoittaa Jukka Hoffrén Tieto&trendit-blogissa. Tilastotieteen sijasta luku- ja käyttötaito korostaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tilastotietoa omassa arjessa.

20.5.2024 Konkurssit huippulukemissa, muuten lopettavia yrityksiä paljon enemmän

Valtaosa yrityksistä pystyy ajamaan toimintansa hallitusti alas, muistuttaa Mira Kuussaari Tieto&trendit-artikkelissa. Konkurssien määrä nousi kuitenkin viime vuonna suuremmaksi kuin finanssikriisissä 2009.

20.5.2024 Pikaestimaatti: tuotanto laski huhtikuussa 1,5 % edellisestä kuukaudesta

Kausitasoitettu tuotanto laski kokeellisen pikaestimaatin mukaan 1,5 % maaliskuusta huhtikuulle. Työpäiväkorjattu sarja laski 2,9 % vuodentakaiseen verrattuna.

16.5.2024 Pahoinpitelyistä epäillyt yhä nuorempia

Pahoinpitelyistä epäillyn yleisin ikä on laskenut edellisen kolmen vuoden aikana selvästi aiemmasta. Vuosina 2021–2023 epäillyn yleisin ikä oli 14 vuotta, kun vielä vuosina 2015–2019 yleisin ikä oli yli 20 vuotta.

16.5.2024 Äänestä suosikkiasi tilasto-olympialaisissa 2024

Tilasto-olympialaiset 2023–2024 -kilpailu on edennyt loppusuoralle. Parhaiten menestyneet joukkueet ovat tehneet videot, joista pääset nyt äänestämään suosikkiasi.

14.5.2024 Uusien osakeasuntojen hintaindeksi julkistetaan toistaiseksi vain kolmelta alueelta

Uusien osakeasuntojen hintaindeksistä julkistetaan toistaiseksi ainoastaan koko maan, pääkaupunkiseudun ja muun Suomen indeksipisteluvut. Lukumäärät julkistetaan edelleen kaikilta alueilta.

13.5.2024 Sairauskuluvakuutukset yleistyneet hyvätuloisimmissa ja lapsettomissa kotitalouksissa

Sairauskuluvakuutusten kannattavuus on laskussa, mutta niiden määrä on edelleen kasvanut, kirjoittaa Mira Kajantie Tieto&trendit-artikkelissa.

13.5.2024 Digitalous tuo merkittäviä säästöjä valtionhallintoon ja yrityksille

Viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteinen Yrityksen digitalous -hanke edellyttää keskitettyä tiedonvälityksen ratkaisua yritysten viranomaisraportointia varten, kirjoittaa Mika Lassander Tieto&trendit-blogissa. Keskitetty malli tuo huomattavia säästöjä niin viranomaisille kuin yrityksille, jotka toimittavat tiedon viranomaiselle vain kerran. Yritysten taloustietojen saaminen digitaalisessa ja rakenteisessa muodossa tehostaisi tilastotuotantoa ja parantaisi tilastojen tarkkuutta.

8.5.2024 Kokeellinen tilasto: Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 196 euroa maaliskuussa

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 196 euroa maaliskuussa, kertoo kokeellinen tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilasto. Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 236 euroa, eli 1,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkkatulonsaajien määrä laski 1 %.
 

7.5.2024 Äidit esillä tilastoissa

Sunnuntaina vietettävän äitienpäivän kunniaksi olemme julkaisseet Äidit tilastoissa -koosteen. Se kertoo muun muassa, että Suomessa 65 prosentilla 15–88-vuotiaista naisista on lapsia.  Eniten on kahden lapsen äitejä, ja kymmenellä prosentilla äideistä on neljä lasta tai enemmän. 

7.5.2024 Etätöitä tehdään edelleen yleisemmin kuin ennen koronakriisiä – naiset ohittivat miehet

Naiset tekivät etätöitä ensimmäistä kertaa miehiä yleisemmin vuonna 2023. Työolotutkimuksen tiedoista selviää myös, että etätöitä tekevien osuus palkansaajista laski 35 %:n tasolle, kun se koronakriisin aikana vuonna 2021 oli korkeimmillaan yli 40 %.

6.5.2024 Korjausrakentamisen hinnat nousivat 0,4 % vuodentakaisesta

Korjausurakoiden hintojen yli kaksi vuotta jatkunut voimakas nousu päättyi tänä keväänä, kertoo kokeellinen tilastomme. Vuosikorjaukset kallistuivat 1,0 %, kattoremontit 0,7 % ja putkiremontit 0,5 % vuodentakaisesta.

3.5.2024 Julkisyhteisöjen velka: Kuka päättää, mitä siihen kuuluu?

Tilastokeskus vastaa julkisyhteisöjen velkaa koskevien tietojen tuottamisesta, sisällöstä ja raportoinnista Eurostatille, kirjoittavat Tilastokeskuksen asiantuntijat Tieto&trendit-blogissa. Tulkintoja ohjaa EU-lainsäädäntö ja komission valvontaprosessi. Tuotamme tilastotietoa säädösten mukaan riippumatta siitä, näyttävätkö Suomea koskevat velkaluvut hyviltä tai huonoilta.

3.5.2024 Asuntojen hinnat laskivat koko maassa tammi-maaliskuussa – asuntokauppa edelleen vaisua

Erityisesti perheasuntojen hinnat laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuodentakaisesta. Pienien osakeasuntojen hintojen lasku oli sen sijaan maltillisempaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen osakeasuntojen hinnat -tilastosta. 

2.5.2024 Mihin aikamme kuluu eri elinvaiheissa? – Pienten lasten äideillä on niukalti vapaa-aikaa ja harrastuksia

Alle kouluikäisten lasten isät tekevät yhä 2020-luvulla pitkiä työpäiviä. Kotitöiden tasa-arvoistumisesta huolimatta etenkin pienten lasten äideillä on niukalti vapaa-aikaa ja harrastuksia, kirjoittavat Juha Haaramo ja Riitta Hanifi ajankäyttöä elinvaiheittain tarkastelevassa Tieto&trendit-artikkelissaan

2.5.2024 Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitusten määrät kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Asuntojen myynti-ilmoitusten määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 10 % vuodentakaisesta, kertoo kokeellinen tilastomme. Vuokrailmoitusten määrä kasvoi koko maassa 20 %.

29.4.2024 Tilastokeskuksen verkkotunnus on nyt stat.fi

Tilastokeskuksen verkkopalvelussa on käytössä yksi verkkotunnus (domain), eli stat.fi. Aiemmin olivat käytössä myös muodot www.stat.fi, tilastokeskus.fi ja www.tilastokeskus.fi. Kolme muuta vaihtoehtoa ohjataan siirtymään stat.fi-osoitteeseen.

25.4.2024 Maahanmuutto kasvoi entisestään alkuvuonna

Suomen väestönkasvua piti tammi–maaliskuussa yllä maahanmuutto, joka kasvoi edelleen viime vuodesta. Ulkomailta muutti Suomeen 14 485 henkeä ja Suomesta ulkomaille 3 063 henkeä. Maahanmuuttoja oli 724 enemmän ja maastamuuttoja 36 enemmän kuin edellisvuoden tammi–maaliskuussa, selviää väestön ennakkotilaston tiedoista.

25.4.2024 Työvoiman määrä kasvoi tammikuussa vuodentakaiseen verrattuna

Työvoiman määrä kasvoi 34 000 henkilöllä vuoden 2023 tammikuusta, kertoo kokeellinen tilastomme. Työllisten määrä kasvoi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa.  

25.4.2024 Hyödykeluokitus uudistuu kuluttajia ja kotitalouksia kuvaavissa tilastoissa

Uusi hyödykeluokitus tarkentaa kulutuksen tilastointia ja kuvaa paremmin nykyisiä kulutustottumuksia. Luokittelu on jo otettu käyttöön kulutustutkimuksessa, ja siihen siirrytään lähivuosina myös kansantalouden tilinpidossa ja kuluttajahintaindeksissä.

23.4.2024 Turkulaiset hallitsivat tilasto-olympialaisten Suomen finaalissa

Tilasto-olympialaisten Suomen kilpailun voittajat on valittu. Yläkoulusarjan voittajat tulevat Turun normaalikoulusta ja lukiosarjan voittajat Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta. Aiemmista vuosista poiketen kansallinen loppukilpailu käytiin videotehtävällä.

22.4.2024 Tutkimusuupumus valtasi suomalaiset – Tilastokeskus huolissaan tiedon vinoutumisesta

Kansalaisilta kerättävä tieto ja näkemykset ovat yhteiskunnallista päätöksentekoa ohjaavien tilastojen keskeinen raaka-aine. Viime vuosina kansalaisten vastausaktiivisuus tutkimuksiin on laskenut jyrkästi. Ilmiö on kansainvälinen ja vastaamattomuuteen useita syitä. Tilastokeskus nostaa huolestuttavan kehityksen esiin Sinivalkoinen kirje -kampanjalla. 

19.4.2024 Yleisen arvonlisäverokannan nostaminen vaikuttaa eniten pienituloisimpiin

Korjattu lukuja 19.4. klo 15.00

Maksettujen arvonlisäverojen osuus käytettävissä olevista tuloista kasvaa alv-kannan korottamisen myötä pienituloisimmilla 0,71 ja suurituloisimmilla 0,41 prosenttiyksikköä, kirjoittaa Tuomas Parikka Tieto&trendit-blogissa.

19.4.2024 Pikaestimaatti: tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi kokeellisen pikaestimaatin mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu vuosimuutos oli -0,4 prosenttia. 

19.4.2024 Presidentinvaaleissa aktiivisimpia äänestäjiä olivat suurituloiset ja korkeasti koulutetut

Suurituloiset äänestivät presidentinvaaleissa selvästi vilkkaammin kuin pienituloiset. Samaten korkeasti koulutetut olivat aktiivisempia kuin perus- tai toisen asteen koulutuksen suorittaneet, selviää Tilastokeskuksen presidentinvaalit-tilaston tiedoista.

16.4.2024 Suomi häviää muille Pohjoismaille ikääntyneiden työllisyydessä, mutta etenkin naisilla on nähty huima nousu

Suomi on Ruotsin kanssa jo Pohjoismaiden kärkeä 50–59-vuotiaiden naisten työllisyys¬asteissa, kirjoittaa Hanna Sutela Tieto&trendit-blogissa. Miesten työllisyydessä olemme edelleen jäljessä muita Pohjoismaita.

10.4.2024 Velkajärjestelyhakemukset laskussa alkuvuonna – pidemmällä aikavälillä nousua

Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi–maaliskuussa 1 189 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, eli noin 8 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, kertovat Tilastokeskuksen velkajärjestelyt-tilaston tiedot. 

10.4.2024 Vastuullisuusraportti kertoo tilastojen vastuullisesta tuotannosta

Tilastokeskuksen vastuullisuusraportti vuodelta 2023 peilaa toimintaamme YK:n kestävän kehityksen indikaattoreihin. Olemme valinneet vastuullisuusraporttiin kolme YK:n vastuullisuustavoitetta, joilla kuvaamme monipuolisesti kädenjälkiämme. Raportissa on myös kuvattu toimintamme ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

9.4.2024 Useamman työn tekeminen yleistyy – sivutyötä tehdään usein yrittäjänä

Sivutyötä tehneiden osuus työllisistä on Suomessa kasvanut jo pidempään. Tämä selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista. Osuus oli 5,2 % eli 136 000 työllistä vuonna 2023, kirjoittaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen Tieto&trendit-verkkolehden artikkelissa. Vuonna 2009 osuus oli 3,2 %.

8.4.2024 Kokeellinen tilasto: Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 199 euroa helmikuussa

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli helmikuussa 3 199 euroa, kertoo kokeellinen tilastomme. Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 230 euroa, eli 4,2 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. 

5.4.2024 Henkilöautojen ensirekisteröinnit laskussa – sähköautojen osuus pudonnut selvästi aiemmasta

Kuluvan vuoden alku on ollut uusien henkilöautojen ensirekisteröinneissä heikoin koko 2000-luvulla. Tammi-maaliskuussa rekisteröitiin vajaat 18 500 henkilöautoa, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

4.4.2024 Tuoretta tietoa suomalaisten kulutuksesta ja Tilastolive-lähetys 11.4.

Mihin suomalaiset rahansa käyttävät? Mitä eroja rahankäytössä on pieni- ja suurituloisten välillä? Entä miten kuluttajahintojen nousu on kulutukseen vaikuttanut? Tilastolivessä keskustellaan 11.4. kulutuksesta ja kulutusmenoista. Tuoreita lukuja taustoittavat yliaktuaarit Tuomas Parikka ja Kristiina Nieminen.

3.4.2024 Ympäristötuet-tilasto tarkentaa kuvaa vihreän siirtymän etenemisestä

Tilastokeskus julkaisee onnistuneen pilotoinnin jäljiltä tarkentuvat tiedot vuoden 2022 ympäristötuista jo 26.4.2024. Tilasto kertoo maksettujen ympäristötukien euromäärän ja eri ympäristötavoitteiden painoarvon muutoksesta. Siitä voidaankin seurata entistä tarkemmin ympäristöpolitiikan kehityssuuntaa, kirjoittavat Nina Hiltunen ja Antti Hörkkö Tieto&trendit-blogissa.

28.3.2024 Suomen viennin kotimaisesta arvonlisästä 43 prosenttia suuntautui Top 5 -maihin

Vientimaiden kärjessä olivat vuonna 2022 Ruotsi, Yhdysvallat sekä Saksa, ja niitä seurasivat Alankomaat ja Kiina. Myös viejätoimialoilta löytyi selvä viiden kärki, kertoo kokeellinen tilastomme

26.3.2024 Työvoiman määrä kasvoi marraskuussa 2023 vuodentakaiseen verrattuna

Työvoiman määrä kasvoi 32 000 henkilöllä vuoden 2022 marraskuusta, kertoo kokeellinen tilastomme. 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli marraskuussa 2023 korkein Ahvenanmaalla sekä Pohjanmaalla ja matalin Pohjois-Karjalassa.

22.3.2024 Ensiasunnon ostajien keski-ikä noussut – osake-asunnon hankkivista yhä useampi on toimihenkilö

Ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut selvästi. Kun vuonna 2006 ensiasunto hankittiin noin 28-vuotiaana, vuonna 2019 ensiasunnon ostaja oli keski-iältään jo noin 30-vuotias, selviää Tilastokeskuksen yliaktuaarin Anu Rämön artikkelista Tieto&trendit-verkkolehdessä.

20.3.2024 Pikaestimaatti: tuotanto laski helmikuussa 0,8 % edellisestä kuukaudesta

Kausitasoitettu tuotanto laski kokeellisen pikaestimaatin mukaan 0,8 % tammikuusta helmikuulle. Työpäiväkorjattu sarja laski 1,6 % vuodentakaiseen verrattuna.

19.3.2024 Tilastoista ihan kaikille ja kaikkialle – selkeä teksti rakentaa tilastoille merkityksen

Kaikkien tulisi päästä yhtä vaivattomasti tilastojen äärelle, kirjoittaa Jaana Huhta Tieto&trendit-artikkelissa. Siksi kaikessa tilastokirjoittamisessa pyritään selkeään ja ymmärrettävään kieleen – teksti rakentaa tilastoille merkityksen. Meneillään olevan verkkouudistuksemme tavoitteena on tarjota tilastoja erilaisten tilastonkäyttäjien tarpeisiin entistä nykyaikaisemmassa ja helpommin löydettävässä muodossa. 

19.3.2024 Tilastokeskuslaisia palkittiin tiedolla johtamista tukevista ja prosesseja tehostavista ratkaisuista

Tilastokeskuksen sisäinen laatukilpailu on jo vuosien ajan kannustanut henkilöstöä strategian mukaiseen kehittämistyöhön. Tänä vuonna kilpailussa oli kaksi kategoriaa: tehokkuus ja vaikuttavuus.

15.3.2024 Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen alijäämä viime vuonna 1,6 miljardia euroa

Uuden kokeellisen tilaston mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestäjien alijäämä oli 1,6 miljardia euroa vuonna 2023. Muiden paikallishallinnon palveluiden järjestäjien alijäämä oli 1,4 miljardia euroa.

14.3.2024 Tilastokeskus tukee Nigeriaa tilastoinnin kehittämisessä – luottamusta rakennetaan laadukkailla tilastoilla

Yhteistyö Nigerian tilastotoimiston kanssa on osa laajempaa Eurostatin yleisafrikkalaista tilasto-ohjelmaa. Matkat Abujaan saavat miettimään myös maan tulevaisuutta. Luottamusta rakennetaan läpinäkyvällä tietopohjaisella päätöksenteolla – ja laadukkailla tilastoilla, kirjoittaa Maija Metsä Tieto&trendit-blogissa.

14.3.2024 Yksinyrittäjien määrä väheni vuonna 2023

Työllisiin Suomessa kuului vuonna 2023 keskimäärin 230 000 yksinyrittäjää, mikä oli 10 000 vähemmän kuin edellisvuonna, kertovat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot.

8.3.2024 Kokeellinen tilasto: palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 160 euroa tammikuussa

Kokeellisen tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastomme mukaan palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli tammikuussa 3 160 euroa. Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 197 euroa, eli 4,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
 

8.3.2024 Lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi vuonna 2023 viidenneksen, Pohjois-Suomen lentokentillä vilkasta

Suomen lentokenttien kautta matkusti vuonna 2023 yhteensä 18,5 miljoonaa matkustajaa. Matkustajia oli 2,9 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2022, mutta yhä 7,8 miljoonaa vähemmän kuin ennen koronapandemiaa 2019. Muutamilla Pohjois-Suomen lentokentillä matkustajamäärät ohittivat kuitenkin jo koronapandemiaa edeltävät luvut. 
 

6.3.2024 Tieliikenteessä tapahtui viime vuonna 12 826 riistaonnettomuutta

Vaarallisinta aikaa oli marraskuu, jolloin sattui vajaa kuudesosa kaikista riistaonnettomuuksista. Lähes puolet kaikista riistaonnettomuuksista tapahtui Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Lue lisää kokeellisesta tilastosta

6.3.2024 Tilastotietoa naisten elämästä

Suomessa oli viime vuonna työllisiä naisia noin 1,3 miljoonaa. Naisten työllisyysaste ohitti miesten työllisyysasteen Suomessa ensimmäistä kertaa. Kokoaikatyötä teki 76 % ja osa-aikatyötä 24 % palkansaajanaisista. Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoja naisista.

5.3.2024 Tilastokeskus uudistaa palkkatilastointiaan vuonna 2025

Uudistuksen myötä tilastovuoden 2024 palkkatilastot tuotetaan pitkälti tulorekisteristä saatavilla tiedoilla. Nykyisten useiden alakohtaisten palkkatilastojen sijaan tiedot tullaan julkaisemaan yhden tilaston alla. 

4.3.2024 Yritysten tekemät investoinnit vähenivät vuoden 2023 lopulla

Yritysten tekemät investoinnit vähenivät vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä 4,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Teollisuuden toimialoilla investoinnit kuitenkin kasvoivat merkittävästi, kertoo kokeellinen tilastomme

27.2.2024 Asuntojen hinnat laskivat tammikuussa yli 5 % vuodentakaisesta, hintojen lasku hieman tasaantunut

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat tammikuussa koko maassa 5,6 % edellisestä vuodesta. Joulukuusta hinnat laskivat 2,9 %. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat vuodentakaiseen verrattuna 6,7 %, muualla maassa 3,6 %.  

21.2.2024 Tilastolive: Maahanmuuttajat väestö- ja työllisyystilastoissa

Mitä ennätyksellinen maahanmuutto tarkoittaa Suomen väestökehitykselle? Löytyykö vieraskielisille töitä Suomesta? Katso suuri maahanmuuttokeskustelu Tilastolivessä 27.2. klo 13. Vieraina lähetyksessä ovat Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.

20.2.2024 Pikaestimaatti: tuotanto laski tammikuussa 1,3 % edellisestä kuukaudesta

Kausitasoitettu tuotanto laski kokeellisen pikaestimaatin mukaan 1,3 % joulukuusta tammikuulle. Työpäiväkorjattu sarja laski 3,4 % vuodentakaiseen verrattuna.

19.2.2024 Inflaatio palautunut maltilliselle tasolle – tammikuussa inflaatio oli 3,3 %

Kuluttajahintojen vuosimuutos oli tammikuussa 3,3 %, kun joulukuussa se oli 3,6 %. Koronapandemiasta toipumisen myötä vuoden 2021 alusta lähtien inflaatio nousi tasaisesti ja oli korkeimmillaan joulukuussa 2022, jolloin se oli 9,1 %. Sen jälkeen inflaatio on laskenut kuukaudesta toiseen.

16.2.2024 Suomen tilastot valittu jälleen maailman parhaiksi

Suomen tilastoekosysteemi on arvioitu jo toistamiseen peräkkäin maailman parhaaksi. Suomi nousi Maailmanpankin tekemässä tilastojärjestelmien vertailussa jälleen ykkössijalle 186 maan joukosta.

16.2.2024 Suomi maailman tilastojärjestelmien kärjessä – kolme tekijää menestyksemme taustalla

Suomen tilastojärjestelmä ylsi jo toistamiseen ykkössijalle Maailmanpankin vertailussa. Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala löytää Suomen menestykselle kolme perustetta: hyvän yhteistyön yli organisaatiorajojen, asiakaslähtöisen toiminnan ja tietoalan huippuosaamisen. (Tieto&trendit

15.2.2024 80 prosentissa käräjäoikeuksissa ratkaistuissa parisuhdeväkivaltatapauksissa uhri oli nainen

Tilastokeskus selvitti oikeusministeriön tilauksesta naisiin kohdistuvan väkivallan etenemistä rikosprosessissa. Käräjäoikeuksissa ratkaistuissa väkivaltatapauksissa noin 40 prosentissa uhri oli nainen, mutta parisuhdeväkivaltatapauksissa uhri oli nainen 80 prosentissa tapauksista. Naisuhrien parisuhdeväkivaltaa koskevista rikosilmoituksista noin 40 prosenttia ratkaistaan tuomioistuimessa. Vajaat 60 prosenttia tuomioista on sakkotuomioita. Lue lisää oikeusministeriön tiedotteesta.

15.2.2024 Väestön ennakkotilaston tammikuun tietojen julkaisu siirtyy tuotantoprosessin muutosten vuoksi

Väestön ennakkotilaston tammikuun tiedottamisajankohta siirtyy tiistailta 20.2. julkaistavaksi helmikuun tilaston yhteyteen. Tammikuun ja helmikuun väestön ennakkotilaston tiedot julkaistaan 19.3. Tiedotteen siirto liittyy tekniseen tuotantokatkokseen.

15.2.2024 Vuokramökkiyöpymisten määrä kasvoi 7 % vuonna 2023

Vuonna 2023 vuokramökkiyöpymisten määrä kasvoi edellisvuodesta 220 000 yöpymisellä, ilmenee kokeellisesta tilastostamme. Kotimaisia yöpymisiä oli 4 % enemmän ja ulkomaisia yöpymisiä lähes kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2022.

14.2.2024 Tiedotustilaisuus: Miten Suomen talous kehittyi vuonna 2023?

Vuoden 2023 aikana nähtiin niin inflaation hidastumista, korkojen nousua kuin rakentamisen hiipumista. Miten Suomen taloudella meni kokonaisuudessaan? Tilastokeskus järjestää 29.2.2024 tiedotustilaisuuden, jossa tarkastellaan ensimmäisen kerran vuoden 2023 talouskehitystä. 

13.2.2024 Yhdyskuntajätettä syntyi yli 500 kiloa henkeä kohden vuonna 2022 – kaatopaikalle päätyi alle prosentti

Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2022 yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia. Henkeä kohden tämä tekee noin 521 kiloa. Jätteiden kokonaismäärä väheni selvästi edellisvuodesta, mutta muutoksen syynä on etenkin aiempaa tarkempi jätteiden luokittelu.

9.2.2024 Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät viime vuonna 10,9 % edellisvuodesta – joulukuussa metalliteollisuus nosti tilaukset hienoiseen kasvuun

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli vuoden 2023 joulukuussa 1,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Yritykset saivat joulukuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän vain metalliteollisuudessa. Paperiteollisuudessa ja kemianteollisuudessa tilaukset vähenivät edelleen.

8.2.2024 Kokeellinen tilasto: Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 215 euroa joulukuussa

Kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastomme mukaan palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 215 euroa joulukuussa. Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 280 euroa, eli 2,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkkatulonsaajien määrä laski 0,4 %.

7.2.2024 Suurin osa perinnöistä jää alle verotettavan rajan

Hieman yli 40 prosenttia perinnönsaajista sai maksettavaksi perintöveroja 2020, kirjoittaa Samuel Ikonen Tieto&trendit-artikkelissa. Perintöveroista puolet oli alle 2 900 euroa.

7.2.2024 Nuorten tilastojulistekilpailu käynnistyi – teemana talous

Opiskelijoille tarkoitettu kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2024–2025 on käynnistynyt. Tilastojulistekilpailun tavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä sekä kriittistä tilastojen luku- ja käyttötaitoa.

6.2.2024 Puolueettomuus ja luotettavuus ovat Tilastokeskuksen valtteja

Taloustutkimuksen tekemän asiakastutkimuksen mukaan tiedonkäyttäjät pitävät Tilastokeskuksen tietoja puolueettomina ja luotettavina. Tietojen koetaan myös kuvaavan tärkeitä ilmiöitä. Kaikkiaan Tilastokeskuksen toiminta sai vastaajilta kouluarvosanan 8,6. 

2.2.2024 Ruotsi on edellä digitalouden eri alueilla

Suomi häviää digitaalisen talouden Ruotsi-ottelun 3-0, kertoo Tieto&trendit-blogi. Naapurimme digitalous on monipuolisempi ja suurempi osa koko kansantaloudesta.

1.2.2024 Lapsiperheitä entistä vähemmän – isovanhemmat aiempaa lähempänä

Lapsiperheiden osuus perheistä on vähentynyt merkittävästi kahden viimeisen vuosikymmenen aikana, kirjoittavat Marjut Pietiläinen ja Minna Wallenius Tieto&trendit-artikkelissa. Alaikäisten lasten määrä perheissä on pysynyt silti vakaana, ja suurin osa lapsista kasvaa yhä avioparien perheissä. Isovanhemmista aiempaa useampi asuu alle kolmen kilometrin etäisyydellä lapsenlapsistaan. 

1.2.2024 Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitusten määrät kasvoivat vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä

Asuntojen myynti-ilmoitusten määrä kasvoi vuoden 2023 loka-joulukuussa vajaat 12 % vuotta aiemmasta, kertoo kokeellinen tilastomme. Vuokrailmoitusten määrä kasvoi 36 % vuodentakaisesta.

1.2.2024 Lyhyen aikavälin suhdannetilastojen perusvuosi vaihtuu

Lyhyen aikavälin suhdannetilastoja uudistetaan vuoden 2024 tietojen julkaisemisen yhteydessä, jolloin viiteajankohta eli perusvuosi päivitetään vuodesta 2015 vuoteen 2021.  

29.1.2024 Kuluttajien luottamus koheni hieman – asunnon ostoaikeita entistä harvemmalla

Kuluttajien näkemykset omasta ja myös Suomen yleisestä taloudesta paranivat tammikuussa sekä joulukuuhun että vuodentakaiseen verrattuna. Kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta oli kuitenkin edelleen hyvin heikko. Sen sijaan odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua muuttui valoisaksi. Odotus Suomen taloudesta oli puolestaan melko pessimistinen.

25.1.2024 Joka toinen pelaa digitaalisia pelejä – nuoret miehet selvästi eniten

Lähes puolet poikien ja nuorten miesten vapaa-ajan ruutuajasta kuluu digitaalisten pelien parissa, kirjoittaa Ella Pitkänen Tieto&trendit-artikkelissa. Onko se paljon suhteessa sosiaaliseen kanssakäymiseen, liikuntaan ja opiskeluun käytettyihin minuutteihin?

25.1.2024 Paavosta löydät aluetietoa eri tarkoituksiin

Mitkä ovat Suomen kerrostalovaltaisimmat postinumeroalueet? Entä missä päin Suomea asukkaiden keskitulot ovat suurimmat? Nämä ja paljon muuta tietoa löydät Tilastokeskuksen veloituksettomasta Paavo-palvelusta, joka sisältää myös aikasarjan. Palvelun tiedot on päivitetty tänään Paavon päivänä 25.1.2024.

25.1.2024 Maahanmuutto ennätyksellisen korkealla viime vuonna

Suomeen muutti viime vuonna ennakkotietojen mukaan 71 918 henkeä, mikä on tilastohistorian suurin määrä. Aiempi ennätys oli edellisvuodelta. Maahanmuuttoja oli 21 920 enemmän kuin vuonna 2022. Myös nettomaahanmuutto oli vuonna 2023 mittaushistorian korkein, 58 496 henkeä. Maahanmuuttojen määrä tulee tarkentumaan lopullisessa tilastossa ylöspäin.  

24.1.2024 Tieliikenteessä kuolleiden määrä laski yhä – henkilöautolla liikkuneita menehtyi kolmanneksen vähemmän

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli vuonna 2023 kaikkiaan 173 ihmistä ja loukkaantui 3 606, selviää tieliikenneonnettomuustilaston ennakkotiedoista. Joulukuussa kuolleita oli 15. Kuolleiden määrä laski koko vuonna 23:lla edellisvuodesta ja oli pienin sitten vuoden 1935.

19.1.2024 Pikaestimaatti: tuotanto kasvoi loka-joulukuussa 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen kausitasoitettu tuotanto kasvoi kokeellisen pikaestimaatin mukaan 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu vuosimuutos oli -0,8 prosenttia.

18.1.2024 Seksuaalirikosten määrä kasvoi selvästi vuonna 2023

Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä oli selvässä kasvussa vuonna 2023. Seksuaalirikoksia ilmoitettiin ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 7 100, mikä on 1 600 enemmän kuin edellisvuonna. Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 29,6 %. Uusi seksuaalirikoslaki tuli voimaan vuoden 2023 alusta ja muutti seksuaalirikosten nimikkeitä ja perusteita. 

15.1.2024 Verkkokurssi kansantalouden tilinpidosta starttaa jälleen

Helsingin avoimen yliopiston maksuton verkkokurssi soveltuu jokaiselle taloudellista toimintaa seuraavalle kertauskurssiksi sekä tilinpidon eri osa-alueita esitteleväksi peruskurssiksi.

11.1.2024 Digilaitteet hallitsevat jo joka toisen työaikaa – Mitä taitoja työ tänä päivänä vaatii?

Tutkimus työelämän vaatimista taidoista kertoo eroista sukupuolten ja koulutusasteiden välillä, kirjoittaa Hanna Sutela Tieto&trendit-artikkelissa. Digilaitteet hallitsevat kuitenkin jo useimpien työntekoa. Raskasta ruumiillista työtä tekee joka viides, sorminäppäryyttä edellyttävät joka kymmenennen työtehtävät. Tutkimuksen tulokset koskevat vuotta 2022.
 

11.1.2024 Ruotsi digilaitteiden työkäytössä Pohjoismaiden kärjessä – Suomi selvästi EU-keskiarvon yläpuolella

Ruotsi on digilaitteiden käytössä työelämässä muiden Pohjoismaiden edellä, kirjoittaa Pertti Taskinen Tieto&trendit-blogissa. Suomi on vertailussa melko selvästi EU-keskiarvon yläpuolella, mutta yhtä selvästi Norjan ja Ruotsin takana. Tutkimus toteutettiin vuonna 2022.

10.1.2024 Hae monipuolisiin harjoittelupaikkoihimme

Korkeakouluharjoittelija! Meillä pääset tekemään mielenkiintoisia ja tärkeitä hommia. Tänä kesänä meillä on yli 15 harjoittelupaikkaa. Tutustu harjoittelijoidemme kokemuksiin ja hae monipuolisiin harjoittelupaikkoihimme!

8.1.2024 Kokeellinen tilasto: Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 139 euroa marraskuussa

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli marraskuussa 3 139 euroa, kertoo kokeellinen tilastomme. Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 172 euroa, eli 3,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
 

Aiemmat uutiset

Uutisarkisto vuosilta 1996-2023