Aiheet
Hinnat ja kulutusTyö, palkat ja toimeentuloKansantalous

Kuluttajat synkistelivät omasta taloudestaan marraskuussa – aikeita rahankäyttöön niukasti

tiedote | Kuluttajien luottamus 2022, marraskuu

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli -16,9 marraskuussa 2022, kun se lokakuussa oli -17,6 ja syyskuussa -18,3. Nämä kolme lukemaa ovat mittaushistorian 1995–2022 heikoimmat. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 1,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–17. marraskuuta 1 002 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkohdat

 • Kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta oli synkin koskaan. Myös odotukset omasta sekä Suomen taloudesta olivat hyvin heikot.
 • Odotukset taloudesta kuitenkin kohenivat hieman edelliskuuhun verrattuna. Vuodentakaisiin nähden talouden näkymät olivat nyt selvästi ankeammalla tasolla.
 • Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan oli ennätyksellisen vähän. Ajankohtaa pidettiin huonoimpana koskaan ostoksille, eikä lainanottoakaan suosittu. Auton ja asunnon ostoaikeet jäivät alle keskimääräisen tason.
 • Arvio inflaatiosta kyselyhetkellä oli mittaushistorian korkein, mutta odotus siitä laski hieman.
 • Kuluttajat pitivät omaa rahatilannettaan edelleen hyvänä. Lisäksi työttömyyden uhka omalla kohdalla koettiin melko pieneksi.

Kuluttajien luottamus asuinalueilla ja väestöryhmissä

Marraskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -10,2). Heikointa (-22,1) luottamus oli muualla Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä opiskelijat olivat vähiten pessimistisiä (-3,6). Marraskuussa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-27,3). Tarkempaa tietoa on saatavilla kuvioista ja tietokantataulukoista.

Oma ja Suomen talous

Marraskuussa kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta oli synkin koskaan mittaushistoriassa 1995–2022. Myös odotukset omasta sekä Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat hyvin heikot.

Odotukset taloudesta kuitenkin kohenivat hieman marraskuussa lokakuuhun verrattuna. Viime vuoden marraskuuhun nähden talouden näkymät olivat nyt selvästi ankeammalla tasolla.

Peräti 84 % kuluttajista oli marraskuussa sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten, ja vain 3 % näki sen parempana. Kuluttajista jo 31 % arvioi, että heidän oman taloutensa tila on nyt huonompi kuin vuosi sitten. Vain 20 % kuluttajista piti omaa talouttaan marraskuussa viimevuotista vahvempana.

Marraskuussa vain 13 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Yli puolet eli 59 % kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 25 % kuluttajista ja yhtä moni pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyys ja sen uhka

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa koheni hieman marraskuussa, mutta pysyi melko pessimistisellä tasolla. Kuluttajista vain 16 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 41 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Marraskuussa työlliset kuluttajat (palkansaajat ja yrittäjät) kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan pienemmäksi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Työllisistä 8 % uskoi uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 15 % arvioi riskin kasvaneen. Puolet eli 50 % työllisistä koki marraskuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio

Marraskuussa kuluttajien arvio inflaatiosta kyselyhetkellä kohosi edelleen ja oli mittaushistorian korkein. Sen sijaan odotus inflaatiosta vuoden kuluttua laski hieman lokakuusta.

Kuluttajat arvioivat marraskuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 8,5 % viime vuoden marraskuusta ja nousevat 6,5 % seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 88 % oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja 58 % odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Rahatilanne, säästäminen ja lainanotto

Marraskuussa ajankohtaa pidettiin viime kuukausien tapaan erittäin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 11 % arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 38 % piti säästämistä kannattavana. Samalla myös aikomukset lainanottoon laskivat hyvin vähäiselle tasolle kuluttajien keskuudessa. Marraskuussa vain 14 % kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat edelleen hyväksi marraskuussa ja mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan tulevina kuukausina keskimääräisen verran. Rahaa oli marraskuussa jäänyt säästöön 61 %:lla kuluttajista ja 73 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Rahankäyttö ja isot ostoaikeet

Marraskuussa ajankohtaa pidettiin taas huonoimpana koskaan kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain 7 %:n mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Myös aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli kuluttajilla marraskuussa ennätyksellisen vähän. Ostoaikeet laantuivat etenkin vuodentakaisiin verrattuna. Marraskuussa vain 8 % kuluttajista aikoi lisätä ja puolet eli 50 % vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa seuraavan vuoden aikana harkittiin marraskuussa selvästi vähemmän kuin keskimäärin pitkällä ajalla. Myös asunnon osto- tai rakentamisaikeita riitti tavallista niukemmin. Sen sijaan asunnon peruskorjaamista suunniteltiin keskimääräisen verran.

Marraskuussa vain 11 % kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 12 % kuluttajista. Kuluttajista 17 % suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Tilaston aineisto

Marraskuussa 2022 kuluttajien luottamustutkimukseen osallistui 1 002 henkilöä. Vastausaste oli 45,9 %. Kysely tehdään verkkolomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Marraskuussa 80 % vastauksista tuli verkkolomakkeelta (otoksesta osuus oli 37 %). Tutkimuksen kysymyksissä on pääosin valmiit vastausvaihtoehdot (kvalitatiivinen tutkimus).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koulutusaste
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sosioekonominen asema
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Alue
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Muut asiantuntijat
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.