Aiheet
Liikenne ja matkailu

Matkojen määrä väheni rautateillä 8 % vuonna 2021

tiedote | Rautatietilasto 2021

Korjaus

Rautatietilaston tiedotteen käännösten tietoja on korjattu 29.8.2022.
Lue lisää korjauksesta

Korjaus

Tietokantataulukkoa 12m1 Vaunuakselikilometrit on korjattu 25.8.2022.
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 Suomen rautateillä tehtiin 55 miljoonaa henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 40,2 miljoonaa tonnia tavaraa. Henkilöliikenteen matkamäärä väheni 8 % ja kuljetetun tavaran määrä lisääntyi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.


Keskeisiä poimintoja

 • Henkilöliikenteen matkamäärä rautateillä oli yhteensä 55 miljoonaa matkaa vuonna 2021. Matkojen määrä väheni 8 % vuodesta 2020.
 • Tavaroita kuljetettiin yhteensä 40,2 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä lisääntyi 5 % vuoteen 2020 verrattuna.
 • Tavarankuljetusten kuljetussuorite oli yhteensä 10,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 6 % enemmän kuin vuonna 2020.
 • Rautatieonnettomuuksissa kuoli 10 ja loukkaantui vakavasti 8 ihmistä. Kuolleita oli 6 enemmän ja vakavasti loukkaantuneita 4 enemmän kuin vuonna 2020.
 • Suurin osa kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista oli tasoristeysonnettomuuksia. 

Henkilöliikenteen matkamäärä laski 8 %

Rautateiden henkilöliikenteen matkamäärä oli yhteensä 55 miljoonaa matkaa vuonna 2021, mikä oli 4,5 miljoonaa matkaa vähemmän kuin vuonna 2020. Matkojen määrä väheni 8 % vuodesta 2020.

Matkoista 85 % tehtiin lähiliikenteessä ja 15 % kaukoliikenteen junissa. Lähiliikenteen matkamäärät vähenivät 10 % ja kaukoliikenteen matkamäärät lisääntyivät 5 % edellisvuodesta.

Kaukoliikenteen matkoista 8,5 miljoonaa matkaa tehtiin kotimaassa ja vain 4 000 matkaa kansainvälisessä liikenteessä. Matkojen keskipituus oli 52,8 kilometriä, mikä oli 5,4 kilometriä pidempi kuin edellisvuonna.

Vuonna 2021 junaliikenteen henkilökilometrit lisääntyivät 3 % edellisvuodesta. Yhteensä henkilökilometrejä kertyi 2,9 miljardia henkilökilometriä, josta kaukoliikenteen osuus oli 76 % ja lähiliikenteen osuus 24 %.

Rautateillä kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuonna 2021

Suomen rautateillä kuljetettiin vuonna 2021 tavaroita yhteensä 40,2 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä lisääntyi 5 % vuoteen 2020 verrattuna. Rautatieliikenteen tavarankuljetusten kuljetussuorite oli yhteensä 10,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 6 % enemmän kuin vuonna 2020. Tonnikilometreistä 67 % tuli kotimaan liikenteestä ja 33 % kertyi kansainvälisessä liikenteessä. Tavaraliikenteessä kuljetusmatkan keskimääräinen pituus oli 268 kilometriä, mikä oli 4 kilometriä pidempi kuin edellisvuonna.

Rautateillä kuljetettiin eniten puuta ja puuteoksia, joita kuljetettiin viime vuonna yhteensä 15,6 miljoonaa tonnia. Tavararyhmän osuus oli 39 % kaikista kuljetetuista tonneista. Seuraavaksi eniten kuljetettiin kivennäistuotteita, 8,9 miljoonaa tonnia ja paperiteollisuuden tuotteita, 7 miljoonaa tonnia. Kuljetussuoritetta kertyi eniten puu- ja puuteoskuljetuksista, 3,7 miljardia tonnikilometriä, joka oli 34 % kaikista kuljetuksista.

Junaliikenteen suoritteet

Junakilometrien kokonaismäärä oli yhteensä 47,4 miljoonaa junakilometriä vuonna 2021. Rautateiden henkilöliikenteen junakilometrit laskivat 3 % edellisvuodesta ja henkilöliikenteen osuus kaikista junakilometreistä oli 69 %. Tavaraliikenteen junakilometrit kasvoivat 6 % vuonna 2021.

Vuonna 2021 sähkövetokaluston osuus oli 89 % junakilometreistä. Sähköveturien junakilometrit kasvoivat 1 % ja sähkömoottorivaunujen junakilometrit laskivat 4 % vuodesta 2020. Sähköveturien osuus sähkövetokaluston junakilometreistä oli 60 %.

Vuonna 2021 veturikilometrejä kertyi yhteensä 68,6 miljoonaa veturikilometriä. Sähkövetureiden osuus oli 45 % ja sähkömoottorivaunujen osuus oli 34 % veturikilometreistä. Dieselvetureilla ajettiin 18 % veturikilometreistä ja dieselmoottorivaunuilla 3 % veturikilometreistä.

Junaliikenteen bruttotonnikilometrien kokonaismäärä oli 32,3 miljardia bruttotonnikilometriä vuonna 2021. Tavaraliikenteen osuus oli 69 % bruttotonnikilometreistä ja henkilöliikenteen osuus 31 % bruttotonnikilometreistä. Tavaraliikenteen bruttotonnikilometrit lisääntyivät 5 % edellisvuodesta ja henkilöliikenteen bruttotonnikilometrit laskivat 3 %. Henkilöliikenteessä kaukoliikenteen junien bruttotonnikilometrit olivat 7,4 miljardia bruttotonnikilometriä ja lähiliikenteen junilla 2,6 miljardia bruttotonnikilometriä. Henkilöliikenteessä keskimääräinen junapaino oli 304 tonnia ja tavaraliikenteessä 1 501 tonnia vuonna 2021.

Vuonna 2021 vedettyjä bruttotonnikilometrejä oli yhteensä 29,1 miljardia bruttotonnikilometriä, joista 20,4 miljardia vedettyä bruttotonnikilometriä tuli tavaraliikenteestä ja 8,7 miljardia vedettyä bruttotonnikilometriä muodostui henkilöliikenteestä.

Vuonna 2021 henkilö- ja tavaraliikenteen junien vaunuakselikilometrien kokonaismäärä oli yhteensä 2,1 miljardia vaunuakselikilometriä, mikä oli 0,5 % enemmän kuin vuonna 2020. Henkilövaunuille kertyi 0,6 miljardia vaunuakselikilometriä ja tavaraliikenteessä kuormatuille tavaravaunuille kertyi 0,8 miljardia ja tyhjille tavaravaunuille 0,7 miljardia vaunuakselikilometriä. Vaunuakselikilometreistä 69 % tuli sähkövetureiden vetämänä ja 18 % dieselvetureiden vetämänä. Sähkömoottorivaunujen osuus oli 13 % ja dieselmoottorivaunujen osuus oli 0,3 % kaikista vaunuakselikilometreistä.

Junaliikenteen energian kulutus oli yhteensä 3 petajoulea vuonna 2021, mikä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Petajouleissa mitattuna sähkön osuus oli 68 % ja kevyen polttoöljyn osuus 32 % energian kulutuksesta.

Rautatieliikenteen onnettomuudet

Rautateillä tapahtui 25 merkittäväksi luokiteltua onnettomuutta vuonna 2021. Merkittävien onnettomuuksien määrä lisääntyi 13 onnettomuudella verrattuna vuoteen 2020. Onnettomuuksissa kuoli 10 ja loukkaantui vakavasti 8 ihmistä. Kuolleita oli 6 enemmän ja vakavasti loukkaantuneita 4 enemmän kuin vuonna 2020. Suurin osa kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista oli tasoristeysonnettomuuksia. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli 8 ihmistä ja näissä loukkaantui vakavasti 7 ihmistä vuonna 2021.

Rautatieliikenteen merkittäviä onnettomuuksia oli 0,53 onnettomuustapausta yhtä miljoonaa junakilometriä kohden. Vuonna 2020 vastaava suhdeluku oli 0,25.

Rataverkko

Suomen rautateiden rataverkon pituus oli 5 918 kilometriä vuoden 2021 lopussa. Rataverkosta 5 226 kilometriä oli yksiraiteista rataa ja 692 kilometriä kaksi- tai useampiraiteista rataa. Rataverkosta on sähköistetty yhteensä 3 359 kilometriä. Yksiraiteisesta radasta puolet on sähköistetty ja kaksi- tai useampiraiteinen rata on kokonaan sähköistetty.

Vuoden 2021 lopussa Suomen rataverkon raidepituus oli yhteensä 8 593 raidekilometriä, joista 6 707 raidekilometriä oli pääraiteita ja 1 886 raidekilometriä oli sivuraiteita. Rataverkon raidepituus oli lyhentynyt edellisvuodesta 5 raidekilometriä. Pääraiteista 5 208 kilometriä eli 78 % oli betonipölkkyraiteita. Jatkuvakiskoraiteita oli yhteensä 5 234 kilometriä vuonna 2021.

Vuoden 2021 lopussa valtion rataverkolla oli 2 567 tasoristeystä, mikä on 27 kpl vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Tasoristeyksistä 1 835 kpl oli ilman varoituslaitetta ja 732 tasoristeyksessä oli varoituslaite. Eritasoristeyksiä oli yhteensä 2 285 kpl, joissa 892 eritasoristeyksessä oli ylikulkusilta ja 1 393 oli alikulkusilta.

Radanpidon investointien määrä oli 387 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä on 22 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Vetokalustolaji
  • Junan tyyppi
  • Vaunulaji
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Junan tyyppi
  • Vetokalustolaji
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Liikennetyyppi
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Liikennetyyppi
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Tavararyhmä
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Vaunun tyyppi
   • Suunta
   • Yhdysliikenteen tyyppi
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Välimatkaryhmä
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Junalaji
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Vetokalustolaji
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
    Ajanjakso:
    vuosi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Onnettomuustyyppi
    Ajanjakso:
    vuosi
    Päivitetty:

    Tulevat julkaisut

    Taustatiedot

    Dokumentaatio
    Viittausohje

    Tilaston asiantuntijat

    Tiedustelut ensisijaisesti
    Palvelusähköposti
    liikenne.matkailu@stat.fi
    Ville Keränen
    yliaktuaari
    029 551 3609
    Muut asiantuntijat
    Vastaava osastopäällikkö

    Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

    Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.