Aiheet
Kulttuuri, media ja ajankäyttö

Kulttuuriammateissa ja -toimialoilla työskentelevien lukumäärä väheni vuonna 2021 edellisvuodesta

tiedote | Kulttuuri 2021

Korjaus

Kulttuuritilaston julkistusta korjattu 6.10.2023.
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyskehitys oli vuonna 2021 koronapandemian johdosta jälleen huono kulttuurialoilla. Kulttuuritoimialojen työllisyys oli työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2020 noin 111 000, vuonna 2021 vain noin 108 000.  Myös kulttuuriammateissa päätyössä toimivien työllisyys heikkeni, ja oli noin 128 000 vuonna 2021, kun se vuonna 2020 oli vielä yli 137 000. Kulttuuriammateissa toimii myös niin ammatinharjoittajia, freelancereitä kuin apurahoille työskenteleviäkin.

Keskeisiä poimintoja

 • Pandemian johdosta kulttuuritoimialoilla ja -ammateissa päätyössään työskentelevien määrä on laskenut jo kahtena perättäisenä vuonna.
 • Vuonna 2021 kulttuuritoimialoilla työskenteli päätoimessaan noin 108 000 henkilöä. 
 • Kulttuuriammateissa päätoimessa työskenteleviä oli vuonna 2021 noin 128 000.
 • Kulttuuriammateissa päätoimessa toimivista noin 28 % työskenteli yrittäjinä, kun muissa  ammateissa toimivista vain 13 % työskenteli yrittäjinä.
 • Osa-aikatyössä toimi noin 22 % kulttuuriammateissa toimivista, kun muissa ammateissa toimivista osuus oli noin 18 %.

Vuodesta 2017 jatkuneen myönteisen kehityksen jälkeen erityisesti kulttuuritoimialojen työllisyys heikkeni. Kulttuuritoimialojen työllisyys oli työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2020 noin 111 000, vuonna 2021 vain noin 108 000 .  Pudotusta vuodesta 2019 oli yli 8 %. 

Kulttuuriammateissa toimivien työllisten lukumäärän kehitys on tasaisempi kuin kulttuuritoimialojen. Kulttuuriammateissa toimii myös niin ammatinharjoittajia, freelancereitä kuin apurahoilla työskenteleviäkin. Kuitenkin kulttuuriammateissa päätyössä toimivienkin työllisyys väheni edellisvuodesta. Kulttuuriammateissa päätyössä toimi noin 128 000 henkilöä vuonna 2021, pudotusta vuodesta 2019 oli yli 7 %. 

On huomattavaa, että työvoimatutkimuksen työllisten määritelmä ja menetelmät ovat muuttunut vuodesta 2021 lähtien, joten tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 kanssa. Tärkeimmät muutokset koskevat kysymyksiä työajasta ja siitä, milloin henkilö määritellään työlliseksi.
Jatkossa esimerkiksi vanhempainvapaalla olevat, jotka saavat ansiosidonnaista tukea, luokitellaan työllisiksi poissaolon pituudesta riippumatta. Lisäksi uutena ikäryhmänä tutkimukseen otettiin mukaan 75–89-vuotiaat. Tutkimuksen tiedonkeruutapaa uudistettiin tarjoamalla vastaajille mahdollisuus vastata myös puhelin- ja käyntihaastattelun lisäksi verkkolomakkeella. Otoksen muodostamisessa ja tulosten laskentatavassa huomioitiin uusi EU-lainsäädäntö, vastauskadon lisääntyminen ja tiedonkeruutapaan toteutetut muutokset.

Yrittäjänä toimiminen ja osa-aikatyö on yleistä kulttuuriammattilaisilla

Kulttuuriammateissa päätyössä toimivista huomattavan suuri osuus työskentelee yrittäjinä. Vuonna 2021 palkansaajina työskenteli 73 % ja yrittäjinä 27 %, kun muissa ammateissa osuudet olivat noin 87 ja 13 %. Kulttuuriammateissa palkansaajina päätyökseen työskentelevistä noin 17 % oli määräikainen työ ja 83 % pysyvä työ.

Osa-aikatyössä toimi noin 22 % kulttuuriammateissa päätyössään toimineista palkansaajista ja yrittäjistä, kun vastaava luku muissa ammateissa päätyössään toimivista oli noin 18 %.

Kulttuuriammateissa toimivien työ on usein projektiluonteista pätkätyötä ja myös useat samanaikaiset työpaikat ovat tavanomaisia. Useampi kuin yksi työpaikka oli kulttuuriammateissa toimivista noin 11 % ja muissa ammateiss a toimivista noin 7 % vuonna 2021.

Keskimääräinen viikkotyöaika on kulttuuriammateissa päätyössä toimivilla lyhyempi kuin muissa ammateissa toimivilla. Se oli kulttuuriammateissa toimivilla noin 26 tuntia ja muissa ammateissa toimivilla noin 30 tuntia vuonna 2021.

Kulttuuriammateissa päätyössä toimivista noin 11 % oli useampi kuin yksi työ, kun muissa ammateissa toimivilla se oli noin 7 %. 

Sekä kulttuuriammateissa, että -toimialoilla päätyössä toimivia oli vuonna 2021 miehiä ja naisia kokonaistasolla lähes yhtä paljon. Kulttuuriammateissa naisia oli lähes 56 %, kulttuuritoimialoilla 51 %. Näisten osuus kulttuuritoimialoilla ja ammateissa oli vähän korkeampi kuin muilla toimialoilla ja ammateissa toimivilla keskimäärin. 

Työssäkäyntitilaston mukaan miesvaltaisia ammatteja ovat mm. myynti- ja markkinointijohtajat (miehiä 74 % vuonna 2019) sekä soittimien tekijät ja virittäjät (90 %). 

Naisvaltaisia ammatteja ovat mm. arkiston- (70 % vuonna 2019), kirjastotonhoitajat (80 %) ja sisustussuunnittelijat (85 %).  

Kulttuurialan ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja

Kulttuuriammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja. Korkea-asteen koulutus oli kulttuuriammateissa toimivista noin 54 %:lla, kun osuus muissa ammateissa oli noin 42 %. Toisen asteen
koulutus oli noin 37 %:lla kulttuuriammattien työllisistä ja lähes 47 %:lla muissa ammateissa toimivilla. 

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiryhmä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiryhmä
 • Työnantajasektori
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Ammattiryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kaisa Weckström
erikoistutkija
029 551 2348
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.