Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailu

Energian kokonaiskulutus väheni 7 % tammi-syyskuussa

tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2022, 3. vuosineljännes

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 918 petajoulea (PJ) tammi-kesäkuussa, mikä oli 7 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Leuto sää ja paperiliiton työnseisaus vähensivät energian kysyntää etenkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden kolmannella neljänneksellä energiaa kulutettiin 2 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Pääkohdat

  • Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus väheni 9 % tammi-syyskuussa. Maakaasun kulutus väheni kaikista energialähteistä eniten, 47 %.
  • Uusiutuvan energian kulutus väheni 11 % tammi-syyskuussa. Uusiutuvista energialähteistä puupolttoaineiden kulutus väheni 15 %, mihin vaikutti paperiliiton alkuvuoden työnseisaus.
  • Sähkön kokonaiskulutus oli 59,9 terawattituntia (TWh) eli 5 % vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.
  • Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 10 % edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Tuulivoiman tuotanto kasvoi huomattavasti

Tammi-syyskuussa tuulivoimalla tuotettiin sähköä 7,8 TWh, mikä vastasi 48 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tuulivoimalla katettiin 13 % sähkön kokonaiskulutuksesta. Merkittävästi kasvoi myös ydinvoiman tuotanto, 8 %. Ydinvoiman tuotantoa kasvatti Olkiluoto 3, joka liitettiin ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen sähköverkkoon maaliskuussa. Ydinvoiman osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli 30 %. Sähkön nettotuonti väheni 26 % viime vuodesta, mihin vaikutti eniten tuonnin loppuminen Venäjältä toukokuussa.

Voimalaitospolttoaineista kivihiilen ja turpeen kulutukset kasvoivat

Tammi-syyskuussa kivihiiltä ja turvetta kulutettiin 6 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ne olivat voimalaitospolttoaineista ainoat, joiden kulutukset kasvoivat. Maakaasun kulutus väheni 47 % tammi-syyskuussa. Maakaasun kulutuksen laskuun vaikuttivat kaasun korkea hinta sekä tuonnin loppuminen Venäjältä. Vuoden kolmannella neljänneksellä maakaasun veroton hinta oli noin 3,5-kertaa korkeampi edellisvuoteen verrattuna.

Puupolttoaineita kulutettiin tammi-syyskuussa 15 % vähemmän viime vuoteen verrattuna. Kulutuksen laskuun vaikutti paperiliiton työnseisaus, joka oli voimassa koko vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan. Vuoden kolmannella neljänneksellä puupolttoaineiden kulutus kääntyi nousuun kasvaen 2 % edellisvuodesta.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
20.12.2022

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 2022Q1*-2022Q3*

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Energialähde
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sähkön tuotanto/hankinta
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Öljytuote
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3)
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Päästön sektori
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.