Aiheet
EnergiaLiikenne ja matkailuYmpäristö ja luonto

Energian kokonaiskulutus kasvoi 6 % vuonna 2021, mutta fossiilisen energian kulutus laski

katsaus | Energian hankinta ja kulutus 31.12.2021

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus nousi 6 % vuonna 2021. Koska kasvun selittää pääasiassa uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen, eivät polttoaineiden energiankäytön hiilidioksidipäästöt kuitenkaan lisääntyneet.

Energian kokonaiskulutus alemmalla tasolla kuin ennen koronaa

Energian kokonaiskulutuksen 6 % kasvu on melko suuri ja saattaa hämmästyttää aikana, jolloin energiansäästöä tavoitellaan lähes kaikessa. Yksi syy kasvulle on selvästi kylmempi sää verrattuna vuoteen 2020. Myös taloudellinen aktiivisuus on lisääntynyt koronan aiheuttaman shokin jälkeen. Nyt kulutuksessa palattiin suurin piirtein samalle tasolle kuin se oli koronaa edeltävinä vuosina 2016–2019.

Energian kokonaiskulutuksen tavoin myös sähkön kulutus kasvoi 6 % vuonna 2021. Sähkön kotimainen tuotanto lisääntyi 4 % ja sähkön nettotuonti 18 %.

Puupolttoaineiden kulutus kasvoi eniten

Energialähteistä määrällisesti eniten kasvoi puupolttoaineiden kulutus, joka itsessään selittää energian kokonaiskulutuksen kasvusta yli puolet. Myös muun uusiutuvan energian, hiilen ja sähkön nettotuonnin kulutus kasvoi merkittäviä määriä. Fossiilisen öljyn ja turpeen kohdalla kulutus puolestaan vähentyi merkittävästi.

Uusiutuvat energialähteet syrjäyttivät fossiilisia

Siirtymä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä uusiutuviin energianlähteisiin jatkui myös vuonna 2021. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 13 %. Energian kokonaiskulutuksen selvästä kasvusta huolimatta fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus pieneni prosentin. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä vuodesta 2020 ollen 42 %.

Huolimatta energian kokonaiskulutuksen kasvusta polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla.

Rakennusten lämmitykseen käytetyn energian määrä lisääntyi 15 %

Energian loppukäyttö lisääntyi 6 %. Johtuen vuosien 2020 ja 2021 välisestä lämpötilaerosta rakennusten lämmitykseen käytetyn energian määrä lisääntyi 15 %. Loppukäytön jakautuminen eri sektorien kesken ei ole juuri muuttunut viimeiseen kymmeneen vuoteen. Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli suurin, 45 %.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 2021*

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Energialähde
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sähkön tuotanto/hankinta
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Öljytuote
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3)
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Energialähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Energian loppukäytön sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Päästön sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Päästön sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.