Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Palkansaajien reaaliansiot laskivat 4,8 % heinä-syyskuussa

tiedote | Ansiotasoindeksi 2022, 3. vuosineljännes

Muutos

Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita on uudistettu. Taulukoihin on lisätty uutena muuttujana reaaliansioindeksi.
Lue lisää muutoksesta

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 heinä-syyskuussa 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat sen sijaan 4,8 % edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Pääkohdat

 • Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansioita kuvaavaa ansiotasoindeksi nousi 2,7 % vuoden 2022 heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
 • Yksityisellä sektorilla palkansaajien nimellisansiot nousivat 2,9 %, valtiolla 2,4 % ja kuntasektorilla 2,3 %.
 • Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisiä ansioita kuvaava indeksi nousi 2,5 %.
 • Palkansaajien reaaliansiot laskivat sen sijaan 4,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli huomattavasti nopeampaa.
 • Reaaliansiot ovat laskeneet vuoden 2022 aikana kahdeksan vuoden takaisiin lukemiin.

Palkansaajien ansiotaso nousi eniten yksityisellä sektorilla

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 heinä-syyskuussa yksityisellä sektorilla 2,9 %, valtiolla 2,4 % ja kuntasektorilla 2,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla ansiotaso nousi muita sektoreita enemmän muun muassa kasvaneiden tulospalkkioiden johdosta.

Ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta kuvaava säännöllisen ansion indeksi, johon eivät sisälly tulospalkkiot eivätkä työehtosopimuksiin perustuvat kertaerät, nousi ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 heinä-syyskuussa 2,5 % edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,6 %, valtiolla 2,4 % ja kuntasektorilla 2,3 %.

Palkansaajien reaaliansiot laskeneet vuoden 2014 lukemiin

Palkansaajien ansiotason reaaliarvoa voidaan mitata deflatoimalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksin kehityksellä. Näin saadaan nimellisansioiden reaalinen kehitys, joka kertoo ansioiden ostovoimasta kulloiseenkin hintatasoon verrattuna.

Kuluttajahintojen kiihtynyt nousuvauhti on heikentänyt palkansaajien reaaliansioiden kehitystä selvästi tämän vuoden aikana. Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan palkansaajien nimellisansioiden ja reaaliansioiden kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Keskimääräinen reaalisen ansiotason huippu saavutettiin Suomessa vuoden 2021 toisella neljänneksellä, jolloin reaaliansiot olivat 16,2 % suuremmat kuin vuonna 2005. Tämän jälkeen hintojen nousu on ollut selvästi nopeampaa kuin nimellisansioiden nousu, ja kuluneen vuoden aikana reaaliansiot ovat laskeneet vuoden 2014 viimeisen neljänneksen lukemiin. Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä reaaliansiot olivat 10,4 % suuremmat kuin vuonna 2005.

Palkansaajien ostovoimaan vaikuttavat myös muutokset tuloveroasteessa. Oheinen vertailu ei sisällä verotuksessa tapahtuneita muutoksia, joten käteen jäävien ansiotulojen ostovoiman kehitys on voinut poiketa jonkin verran nimellisansioiden reaalikehityksestä.

Vuoden 2022 tiedot perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2021 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2022 indeksit ovat ennakollisia, ja ne perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista.

Muutos

Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita on uudistettu. Taulukoihin on lisätty uutena muuttujana reaaliansioindeksi.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Toimialaluokitus 2008
 • Palkkausmuoto
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Palkkausmuoto
 • Toimialaluokitus 2008
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  neljännesvuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Työnantajasektori
   Ajanjakso:
   neljännesvuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Työnantajasektori
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Uudet tietokantataulukot
   Poistuneet tietokantataulukot

   Tulevat julkaisut

   Taustatiedot

   Dokumentaatio
   Viittausohje

   Tilaston asiantuntijat

   Tiedustelut ensisijaisesti
   Palvelusähköposti
   palkat.indeksit@stat.fi
   Jukka Tapio
   yliaktuaari
   029 551 3429
   Muut asiantuntijat
   Vastaava osastopäällikkö

   Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

   Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.