Aiheet
Hinnat ja kulutusTyö, palkat ja toimeentuloKansantalous

Kuluttajien luottamus nousi mutta oli yhä hyvin heikkoa tammikuussa 2023

tiedote | Kuluttajien luottamus 2023, tammikuu

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli tammikuussa -12,7, kun se joulukuussa oli -18,5 ja marraskuussa -16,9. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,1. Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. tammikuuta 1 002 Suomessa asuvaa henkilöä.

Keskeisiä poimintoja

 • Näkemykset taloudesta paranivat tammikuussa joulukuuhun verrattuna – vuodentakaisiin nähden näkymät olivat edelleen selvästi huonommat.
 • Arvio oman talouden nykytilasta ja odotukset omasta sekä Suomen taloudesta vuoden kuluttua pysyivät edelleen hyvin heikolla tasolla.
 • Suunnitelmat käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan lisääntyivät hitusen, mutta niitä oli yhä hyvin niukasti. Ajankohtaa pidettiin erittäin epäedullisena ostoksille.
 • Arvio inflaatiosta kyselyhetkellä kääntyi laskuun, kuten odotus siitä jo syksyllä.
 • Oma rahatilanne ja koettu työttömyyden uhka olivat keskimääräisellä tasolla. Asunnon ostoaikeita ilmeni vaihteeksi hieman normaalia enemmän.

Kuluttajien luottamus asuinalueilla ja väestöryhmissä

Tammikuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -8,6). Heikointa luottamus oli Pohjois-Suomessa (-18,2). Väestöryhmistä opiskelijat olivat optimistisimpia (-2,0). Tammikuussa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-24,8). Tarkempaa tietoa on saatavilla kuvioista ja tietokantataulukoista.

Oma ja Suomen talous

Tammikuussa kuluttajien näkemykset taloudesta paranivat joulukuuhun verrattuna. Tästä huolimatta nykytilan arvio ja odotus omasta taloudesta ja odotus myös Suomen taloudesta olivat edelleen hyvin heikot. Viime vuoden tammikuuhun nähden talouden näkymät olivat nyt selvästi huonommat.

Kuluttajista 35 % arvioi tammikuussa, että heidän oman taloutensa tila on heikompi kuin vuosi sitten. Vain 21 % kuluttajista piti omaa talouttaan kyselyhetkellä viimevuotista vahvempana. Peräti 81 % kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on nyt huonompi kuin vuosi sitten, ja vain 5 % näki sen parempana.

Tammikuussa 19 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Lähes puolet eli 46 % kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden heikkenevän. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 28 % kuluttajista ja 22 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyys ja sen uhka

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa parani tammikuussa pitkän ajan keskitasolle. Kuluttajista 18 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 40 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Tammikuussa työlliset kuluttajat (palkansaajat ja yrittäjät) kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan samanlaiseksi kuin keskimäärin pitkällä ajalla. Työllisistä 6 % uskoi uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 15 % arvioi riskin kasvaneen. Lähes puolet eli 47 % työllisistä koki tammikuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio

Tammikuussa kuluttajien odotus inflaatiosta vuoden kuluttua ja nyt myös arvio siitä kyselyhetkellä laskivat jonkin verran.

Kuluttajat arvioivat tammikuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 8,1 % viime vuoden tammikuusta ja nousevat 5,3 % seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 89 % oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, mutta enää 40 % odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Rahatilanne, säästäminen ja lainanotto

Tammikuussa ajankohtaa pidettiin viime kuukausien tapaan erittäin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 12 % arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 36 % piti säästämistä kannattavana. Samalla myös aikomukset lainanottoon olivat melko vähäisellä tasolla. Tammikuussa 14 % kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat tammikuussa normaaliksi. Samoin mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan tulevina kuukausina tavanomaisen verran. Rahaa oli tammikuussa jäänyt säästöön 55 %:lla kuluttajista ja 72 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Rahankäyttö ja isot ostoaikeet

Tammikuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain 10 %:n mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli kuluttajilla tammikuussa erittäin vähän. Ostoaikeet lisääntyivät hitusen joulukuusta, mutta laantuivat vuodentakaisiin verrattuna. Tammikuussa vain 10 % kuluttajista aikoi lisätä ja melkein puolet eli 47 % vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton hankintaa seuraavan vuoden aikana harkittiin tammikuussa selvästi vähemmän kuin normaalisti pitkällä ajalla. Sen sijaan asunnon ostoaikeita oli vaihteeksi tavallista enemmän. Asunnon peruskorjaamista suunniteltiin edelleen keskimääräisen verran.

Tammikuussa vain 12 % kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa henkilöauton vuoden sisällä. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi 14 % kuluttajista. Kuluttajista 18 % suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Tilaston aineisto

Kuluttajien luottamustutkimus tehdään verkkolomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Tutkimuksessa on pääosin valmiit vastausvaihtoehdot (kvalitatiivinen tutkimus). Tammikuussa 2023 kyselyyn osallistui 1 002 henkilöä ja vastausaste oli 45,8 %. Vastauksista 80 % tuli verkkolomakkeelta (otoksesta osuus oli 37 %).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koodi
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koodi
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koulutusaste
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sosioekonominen asema
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Alue
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Pertti Kangassalo
  yliaktuaari
  029 551 3598
  Muut asiantuntijat
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.