Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Palkansaajien reaaliansioiden kehitys kääntyi kasvuun huhti-kesäkuussa 2023

tiedote | Ansiotasoindeksi 2023, 2. vuosineljännes

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Sen sijaan vuoden 2023 tammi-maaliskuuhun verrattuna reaaliansiot nousivat 0,4 %.


Keskeisiä poimintoja

 • Kertaerät vaikuttivat ansiotasoindeksin kasvuun vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.
 • Paremmin pysyvää ansiotason muutosta kuvaava säännöllisen ansion indeksi nousi vuoden 2023 toisella neljänneksellä selvästi vähemmän kuin ansiotasoindeksi.
 • Palkansaajien reaalisen ansiotason kehitys kääntyi kasvuun vuoden 2023 toisella neljänneksellä.
 • Viimeisten kahden vuoden kehityksen johdosta palkansaajien reaalinen ansiotaso laski 14 vuoden takaisiin lukemiin.

Kertaerät näkyvät ansiotasoindeksin kehityksessä jokaisella vuosineljänneksellä

Tänä vuonna laajasti maksettavat kertaerät jaetaan ansiotasoindeksissä tasan jokaiselle vuosineljännekselle. Näin ollen myös myöhemmin vuodesta maksettavat kertaerät näkyvät jo alkuvuoden luvuissa. Sopimuskorotukset huomioidaan ansiotasoindeksissä sen sijaan vasta siitä lähtien, kun ne tulevat maksuun.

Ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla se nousi 3,7 %, valtion budjettitalouden piirissä 4,9 % ja paikallishallinnossa 5,1 %.

Kertaeriä ja tulospalkkioita ei lasketa mukaan säännöllisen ansion indeksiin, joten se kuvaa paremmin pysyvää ansiotason muutosta kuin ansiotasoindeksi. Säännöllisen ansion indeksi nousi ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 3,0 %, valtion budjettitaloudessa 3,8 % ja paikallishallinnossa 3,8 %.

Paikallishallinnossa ansiotasoindeksin vuosimuutos oli vuoden 2023 huhti-kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin säännöllisen ansion indeksin. Valtion budjettitaloudessa se oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi ja yksityisellä sektorilla 0,7 prosenttiyksikköä. Yksityisellä sektorilla ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin vuosimuutoksen välinen julkista sektoria pienempi ero johtui siitä, että yksityisellä sektorilla ei sovittu jokaisella sopimusalalla kertaerien maksamisesta, toisin kuin julkisella sektorilla.

Reaalinen ansiotaso nousi edellisestä vuosineljänneksestä

Palkansaajien ansiotason reaaliarvoa voidaan mitata deflatoimalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksin kehityksellä. Näin saadaan nimellisansioiden reaalinen kehitys, joka kertoo ansioiden ostovoimasta kulloiseenkin hintatasoon verrattuna.

Sen jälkeen kun palkansaajien reaalisen ansiotason kehitys kääntyi laskuun vuonna 2021, reaaliansiot laskivat neljännesvuosittain tarkasteltuna seitsemän vuosineljännestä peräkkäin vuoden 2023 ensimmäiselle vuosineljännekselle saakka. Sinä aikana palkansaajien reaalinen ansiotaso laski 14 vuoden takaisiin lukemiin. Vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä reaalisen ansiotason lasku kääntyi kasvuun ja reaaliansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä.

Pystypylväskuvio reaaliansioindeksin suhteellisesta muutoksesta edellisestä vuosineljänneksestä. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä reaaliansioindeksi nousi ensimmäistä kertaa seitsemän peräkkäisen neljännesvuosittaisen laskun jälkeen.

Palkansaajien ostovoimaan vaikuttavat myös muutokset tuloveroasteessa. Oheinen vertailu ei sisällä verotuksessa tapahtuneita muutoksia, joten käteen jäävien ansiotulojen ostovoiman kehitys on voinut poiketa jonkin verran nimellisansioiden reaalikehityksestä.

Ennakkotietojen mukaan palkansaajien ansiotaso on heinä-syyskuussa 5,1 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin

Palkansaajien nimellisansiot ovat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 heinä-syyskuussa 5,1 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Ansiotasoindeksin 2015=100 pisteluku on ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 118,6. Tilastokeskus laatii ansiotasoindeksin kolmannen vuosineljänneksen ennakkotiedon työntekijän eläkelain (2006/395) perusteella.

Vuoden 2023 tiedot perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja liukumista

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2021 asti, sillä ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2022 indeksit ovat vielä ennakollisia, ja ne perustuvat toteutuneen ansiokehityksen lisäksi arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista. Vuoden 2023 indeksit perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Palkkausmuoto
 • Työnantajasektori
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Työnantajasektori
 • Palkkausmuoto
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimialaluokitus 2008
 • Palkkausmuoto
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimialaluokitus 2008
 • Palkkausmuoto
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  neljännesvuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Työnantajasektori
   Ajanjakso:
   neljännesvuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Työnantajasektori
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:

   Tulevat julkaisut

   Taustatiedot

   Dokumentaatio
   Viittausohje

   Tilaston asiantuntijat

   Tiedustelut ensisijaisesti
   Palvelusähköposti
   palkat.indeksit@stat.fi
   Jukka Tapio
   yliaktuaari
   029 551 3429
   Muut asiantuntijat
   Vastaava osastopäällikkö

   Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

   Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.