Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Kansantalous

Bruttokansantuote kääntyi laskuun vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä

katsaus | Kansantalouden neljännesvuositilinpito 2023, 3. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni 2023 heinä-syyskuussa 0,9 % edellisestä vuosineljänneksestä ja jäi työpäiväkorjattuna 1,2 % vuodentakaista alemmalle tasolle. Vuoden 2023 toisen neljänneksen muutos vuodentakaisesta pysyi -0,4 %:ssa ja muutos edellisestä neljänneksestä tarkentui 0,4 %:iin (oli 0,6 %). Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-alueen bruttokansantuote pysyi heinä-syyskuussa edellisen neljänneksen tasolla.

Tuotanto väheni 2023 kolmannella neljänneksellä

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi pieneni vuoden 2023 heinä-syyskuussa 0,9 % edellisestä neljänneksestä ja 0,7 % vuodentakaisesta.

Teollisuuden toimialoista (B–E) metsä-, kemian- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto väheni heinä-syyskuussa 2023 edellisestä neljänneksestä. Metalliteollisuudessa arvonlisäys sen sijaan kasvoi. Rakentamisen volyymi on pienentynyt vuoden 2022 heinä-syyskuusta lähtien ja supistui selvästi myös vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Kaupan toimialat pienenivät heinä-syyskuussa 2023 edellisestä neljänneksestä. Palvelutoimialojen jo pitkään jatkunut kasvu katkesi, kun useat palvelutoimialat supistuivat huhti-kesäkuusta. Rahoitus- ja vakuutustoimialojen volyymitiedot tarkentuivat vuoden 2023 kahden ensimmäisen neljänneksen osalta alaspäin, koska hintatiedot päivittyivät. Informaation ja viestinnän toimialalla sekä liike-elämän palveluissa (M–N) jo vuoden 2022 alkupuolelta alkaen jatkunut tasainen kasvu päättyi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Kansantalouden kysyntä pieneni heinä-syyskuussa

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä kansantalouden kokonaiskysyntä pieneni 1,2 % huhti-kesäkuun tasolta. Julkiset ja yksityiset kulutusmenot, sekä investoinnit supistuivat. Myös vienti väheni mutta vähemmän kuin tuonti.

Viennin volyymi pieneni 2023 kolmannella vuosineljänneksellä 1,8 % huhti-kesäkuun tasolta. Tuonnin volyymi supistui 3,2 %. Laskevat hinnat pienensivät ulkomaankaupan käypähintaista arvoa sekä viennissä että tuonnissa.

Yksityinen kulutus pieneni 2023 heinä-syyskuussa 0,6 % huhti-kesäkuun tasolta. Kulutusmenot lyhytikäisiin ja puolikestäviin kulutustavaroihin supistuivat, mutta kestokulutustavaroihin kasvoivat. Julkiset kulutusmenot pienenivät 2,7 % edellisestä neljänneksestä.

Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen eli investointien volyymi supistui 2023 heinä-syyskuussa 1,5 % edellisestä neljänneksestä. Yksityiset investoinnit vähenivät 1,5 % ja julkisen sektorin investoinnit 1,2 %. Rakennusinvestoinnit vähenivät. Erityisesti investoinnit talorakennuksiin supistuivat selvästi. Investoinnit kuljetusvälineisiin sekä koneisiin- ja laitteisiin kasvoivat. Aineettomat investoinnit vähenivät, kun ohjelmistoinvestoinnit supistuivat.

Työllisten määrä väheni

Työllisten määrä pieneni 0,6 % 2023 heinä-syyskuussa edellisestä vuosineljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 0,7 %. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan heinä-syyskuussa 6,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 6,7 %.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi 2023 heinä-syyskuussa 0,4 % edellisen neljänneksen tasolta. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut pienenivät 0,1 % edellisestä neljänneksestä.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi 2023 kolmannella vuosineljänneksellä 7,0 % vuodentakaisesta. Bruttokansantulo oli nimellisesti 4,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Käytettävissä olleet tiedot

Ennakkotiedot perustuvat 23.11.2023 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Vuositason tiedot 1990–2022 vastaavat 18.9.2023 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2023 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 29.2.2024, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan. Pikaennakko bruttokansantuotteen kehityksestä loka-joulukuussa julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajan yhteydessä 14.2.2024.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavien 2–3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon dokumentaatio on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilta.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
  • Taloustoimi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
  • Toimiala
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Eljas Tuomaala
yliaktuaari
029 551 2723
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.