Aiheet
Liikenne ja matkailu

Ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärä oli 67 % pandemiaa edeltävästä tasosta vuonna 2022

tiedote | Ulkomaan meriliikenne 2022

Tilastokeskuksen mukaan ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärä elpyi vuoden 2022 aikana ja oli 67 % pandemiaa edeltävästä vuoden 2019 tasosta. Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2022 yhteensä 94,8 miljoonaa tonnia. Kuljetusten määrä pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Venäjän hyökkäys Ukrainaan käytännössä pysäytti Saimaan kanavan tavaraliikenteen alkuvuodesta 2022.

Keskeisiä poimintoja

 • Ulkomaan meriliikenteessä Suomen satamien kautta kulki 12,8 miljoonaa matkustajaa vuonna 2022. Matkustajamäärä kaksinkertaistui edelliseen pandemian hiljentämään vuoteen verrattuna.
 • Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä kasvoi prosentilla vuonna 2022. Tuonti kasvoi 12 %, ja oli 48,9 miljoonaa tonnia, ja vienti väheni 9 % ollen 46,0 miljoonaa tonnia.
 • Vilkkaimmat tavaraliikenteen satamat olivat järjestyksessään Sköldvik, HaminaKotka, Helsinki, Raahe ja Hanko.
 • Vuonna 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti Venäjän tuontiin, joka väheni yhteensä 67 % vuodesta 2021. Suomen ja Venäjän väliset merikuljetukset ovat lähes pelkästään tavaroiden tuontia Venäjältä Suomeen.

Ulkomaan merikuljetusten tuonti kasvoi 12 % ja vienti väheni 9 %

Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Tavaroita kuljetettiin yhteensä 94,8 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 12 %, ja oli 48,9 miljoonaa tonnia, ja vienti väheni 9 % ollen 46,0 miljoonaa tonnia.

Ulkomaan meriliikenteessä kuljetetuimpia olivat kappaletavara, öljytuotteet ja raakaöljy, jotka muodostavat 41 % kaikista kuljetuksista. Eniten tuotuja olivat raakaöljy, kappaletavara sekä malmit ja rikasteet, ja eniten vietyjä kappaletavara, öljytuotteet ja paperi.

Vilkkaimmat tavaraliikenteen satamat olivat järjestyksessään Sköldvik, HaminaKotka, Helsinki, Raahe ja Hanko.

Ulkomaan meriliikenteen tuontitavaroista 69 % tuotiin Itämeren alueen valtiosta ja vain 11 % muista kuin Euroopan satamista. Vientitavaroista 52 % vietiin Itämeren alueen valtioihin ja Euroopan satamien ulkopuolelle 19 %.

Vuonna 2022 Venäjän tuonti väheni Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kokonaisuudessaan 67 % ja pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna 79 %. Suuri osa Venäjän tuonnista koostui raakaöljystä, jonka tuonti väheni 74 % vuoteen 2021 verrattuna. Tämän seurauksena raakaöljyn tuonti etenkin Norjasta on moninkertaistunut. Vuonna 2021 kaikesta Suomeen tuodusta raakaöljystä 81 % tuotiin Venäjältä, mutta vuonna 2022 Venäjän osuus oli enää 17 %.

Kuljetussuorite kasvoi 20 % edellisestä vuodesta

Ulkomaan meriliikenteen kuljetussuorite oli vuonna 2022 yhteensä 267,4 miljardia tonnikilometriä. Viennin kuljetussuorite oli 145,5 miljardia tonnikilometriä ja tuonnin 121,8 miljardia tonnikilometriä. Kuljetussuoritteen kasvuun vaikuttaa eniten tuonnin kuljetussuoritteen suuri kasvu, joka oli 75 %. Viennin kuljetussuorite puolestaan väheni 5 %. Muutokset tavaroiden tuonti- ja vientimaissa heijastuvat suoraan kuljetussuoritteeseen.

Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta väheni 38 %

Kauttakulkuliikennettä eli transitoliikennettä kulki Suomen satamien läpi 5,1 miljoonaa tonnia. Suurin osa tästä oli vientitransitoa, 4,6 miljoona tonnia. Tuontitransitoa oli 0,5 miljoonaa tonnia. Vientitransitosta suurin osa on lannoitteita, kemikaaleja sekä kivihiiltä ja koksia. Nämä tavararyhmät muodostavat 89 % vientitransitosta. Tuontitransitosta yli kaksi kolmasosaa on kappaletavaraa.

Transitoliikenteen määrä väheni 38 % verrattuna vuoteen 2021. Vientitransiton määrä väheni 39 % ja tuontitransiton 16 %. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut muutoksia etenkin Venäjän transitoliikenteeseen.

Lähes kolmannes tavaramäärästä kuljetettiin konteissa ja kuljetusvälineissä

Konteissa kuljetettiin yhteensä 11,2 miljoonaa tonnia tavaraa Suomen satamien kautta vuonna 2022. Määrä oli 2 % vähemmän kuin vuonna 2021. Kuljetettujen konttien määrä oli 0,8 miljoonaa (1,4 miljoonaa TEU-konttia). Konteissa kuljetetun tavaran vienti väheni 4 % ja tuonti kasvoi prosentin tonneissa mitattuna vuoteen 2021 verrattuna.

Tavaraliikenteen kuljetusvälineissä kuljetettiin tavaraa yhteensä 17,2 miljoonaa tonnia ja kuljetusvälineitä kuljetettiin kaikkiaan 3,2 miljoonaa kappaletta. Tavaraliikenteen kuljetusvälineistä eniten kuljetettiin kuorma-autoja ja kuorma-autojen perävaunuja, yhteensä 1,2 miljoonaa kappaletta.

Kuljetusvälineissä ja konteissa kuljetettu tavaramäärä oli yhteensä 28,4 miljoonaa tonnia, joka on 30 % kaikesta meriliikenteessä kuljetetusta tavaramäärästä.

Ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärä kaksinkertaistui edelliseen pandemian hiljentämään vuoteen verrattuna

Vuonna 2022 ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärä kaksinkertaistui vuoteen 2021 verrattuna. Matkustajamäärän kasvusta huolimatta pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tasosta matkustajia oli kuitenkin vain 67 %.

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuonna 2022 yhteensä 12,8 miljoonaa henkilöä. Meriliikenteessä kuljetetuista matkustajista 96 % matkasi Viroon ja Ruotsiin kulkevilla reiteillä. Suomen ja Viron välillä matkusti 6,3 miljoonaa matkustajaa ja Suomen ja Ruotsin välillä 5,9 miljoonaa matkustajaa. Suomen ja Saksan välillä kulki 0,2 miljoonaa matkustajaa. Suomen ja Venäjän välillä ei kulkenut lainkaan matkustajia vuonna 2022.

Vuonna 2022 Suomeen saapui 171 878 ulkomaisten risteilyalusten matkustajaa, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2021, mutta silti vain 28 % verrattuna pandemiaa edeltävän vuoden 2019 matkustajamäärään, joka oli 609 839.

Saimaan kanavan kuljetukset käytännössä pysähtyivät alkuvuonna 2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan käytännössä pysäytti Saimaan kanavan liikenteen alkuvuodesta 2022. Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 20 747 tonnia tavaraa ulkomaan liikenteessä, mikä on alle 2 % edeltävän vuoden kuljetuksista, jolloin tavaroita kuljetettiin 1 227 094 tonnia. Suurin osa Saimaan kanavan liikenteestä on ulkomaan liikennettä.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Ulkomaan merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain tonneina, 2022

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Maa
 • Suunta
 • Tavaralaji
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
 • Suunta
 • Tavaralaji
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kuljetusväline
 • Suunta
 • Satama
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
 • Suunta
 • Liikennetyyppi
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
 • Tavaralaji
 • Suunta
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
 • Suunta
 • Maa
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suunta
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Liikennetyyppi
 • Suunta
 • Tavaralaji
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suunta
 • Maa
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
liikenne.matkailu@stat.fi
Henna Ylimaa
yliaktuaari
029 551 3832
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.