Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni huhti-kesäkuussa 2023 vuoden takaisesta neljänneksestä

tiedote | Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2023, 2. vuosineljännes

Muutos

Paikallishallintosektori jaettiin alasektoreihin S13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja S13132 Hyvinvointialuehallinto 1.1.2023. Paikallishallinnon vuoden 2023 tiedot voivat revisioitua tavanomaista enemmän.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat huhti-kesäkuussa
käyvin hinnoin 1,7 miljardia euroa ja kokonaismenot 3,4 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 0,1 miljardia euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Keskeisiä poimintoja

  • Soteuudistus siirsi kuntien verotuloja valtiolle ja lisäsi valtion tulonsiirtoja paikallishallinnolle.
  • Työeläkelaitosten rahoitusasema parani vuoden takaisesta neljänneksestä saatujen sosiaaliturvamaksujen sekä omaisuustulojen kasvun myötä.
  • Muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema parani vuoden takaisesta neljänneksestä saatujen tulonsiirtojen sekä sosiaaliturvamaksujen kasvun myötä.
  • Julkisyhteisöjen korkotulot kasvoivat korkomenoja enemmän vuoden takaiseen neljännekseen nähden

Valtion maksamat sulauttamattomat tulonsiirrot sekä tuloverokertymä kasvoivat

Valtionhallinnon sulauttamattomat kokonaistulot kasvoivat 3,4 miljardia euroa (18,6%) vuoden takaisesta neljänneksestä. Sulauttamattomat kokonaismenot kasvoivat 4,8 miljardia euroa (26,8%) vuoden takaisesta neljänneksestä. Tulojen ja menojen erotuksena laskettu valtion nettoluotonotto oli 1,4 miljardia euroa. Valtion tuloista kasvoivat eniten valtion saamat tuloverot. Menoista kasvoivat eniten valtion maksamat tulonsiirrot.

Paikallishallinnon saadut verotulot pienenivät ja saadut tulonsiirrot kasvoivat

Vuoden alusta paikallishallintosektori on jakautunut uusiin alasektoreihin: paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto (S13131) ja hyvinvointialuehallinto (S13132). Muutos aiheuttaa aikasarjakatkoksen paikallishallinnon luvuissa. Soteuudistus vaikutti erityisesti paikallishallinnon sektoreiden saamiin verotuloihin ja paikallishallinnon ja valtion välisiin tulonsiirtoihin. Paikallishallinnon uusien alasektoreiden tiedot tulevat tarkentumaan uusien lähdeaineistojen parantuessa ja tilastovuoden 2023 vuositilinpidon laadinnan yhteydessä.

Työeläkelaitosten saamat sosiaaliturvamaksut lisääntyivät

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat 0,9 miljardia euroa (10,3 %) ja kokonaismenot 0,8 miljardia euroa (10,0 %) vuoden takaisesta neljänneksestä. Tuloista rahamääräisesti eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut sekä omaisuustulot. Menoista rahamääräisesti kasvoivat eniten maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Työeläkelaitosten ylijäämä oli 1,0 miljardia euroa vuoden toisella neljänneksellä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot kasvoivat

Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat 0,4 miljardia euroa (7,9 %) ja kokonaismenot nousivat 0,06 miljardia euroa (1,2 %) vuoden takaisesta neljänneksestä. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut. Lisäksi tulonsiirrot valtiolta ovat yhä korkealla tasolla vuoden takaiseen nähden, mutta alemmat kuin edellisellä neljänneksellä. Menojen lievä kasvu selittyy pitkälti luontoismuotoisten sosiaalisten tulonsiirtojen kasvulla. Muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli 0,4 miljardia euroa.

Muutos

Paikallishallintosektori jaettiin alasektoreihin S13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja S13132 Hyvinvointialuehallinto 1.1.2023. Paikallishallinnon vuoden 2023 tiedot voivat revisioitua tavanomaista enemmän.
Lue lisää muutoksesta

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Julkisyhteisöjen tulojen ja menojen muutos 2023Q2

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Kausitasoitettu muutos edellisestä neljänneksestä, %

Muutos vuoden takaisesta neljänneksestä, %

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
  • Sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Elina Ikola
yliaktuaari
029 551 3364
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.