Aiheet
KansantalousKulttuuri, media ja ajankäyttö

Kulttuurialan tarjonta aloitti nousun koronakuopasta vuonna 2021, mutta kysyntä ei juuri kasvanut

tiedote | Kulttuurin satelliittitilinpito 2021

Tilastokeskuksen tietojen mukaan kulttuurin tarjonta kasvoi 2021 käypähintaisesti nopeammin kuin koko talouden tarjonta. Kulttuurin kulutus pysyi lähes ensimmäisen koronavuoden tasolla ja sen osuus laski entisestään suhteessa kokonaiskulutukseen. Myös työllisten määrä laski edelleen. Kulttuurisatelliitin laskelmat laaditaan kansantalouden tilinpidon tarkimman tason tiedoista ja julkaistaan toukokuussa. Laskelmat jatkavat aiempaa aikasarjaa.

Keskeisiä poimintoja

 • Kulttuuritoimialojen käypähintainen arvonlisäys kasvoi selvästi, ja sen osuus koko talouden arvonlisäyksestä palasi ensimmäistä koronavuotta edeltäneelle tasolle eli 3,1 %:iin.
 • Kulttuurin osuus työllisistä laski entisestään ja oli täten enää 2,7 %vuonna 2021.
 • Kulttuurin käytetyt kulutusmenot kasvoivat selvästi vähemmän kuin kulutusmenot yhteensä vuonna 2021, jolloin kulttuurikulutuksen osuus laski entisestään.

Kulttuurin tarjonta kasvoi suhteessa koko talouteen

Kulttuurisatelliittilaskelmien mukaan vuonna 2021 kulttuurin tarjonta kasvoi käypähintaisesti nopeammin kuin koko talouden tarjonta, ja siten kulttuurin osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kysynnän puolella käypähintainen kulutus kulttuurituotteisiin pysyi lähes samalla alhaisella tasolla kuin ensimmäisenä koronavuonna, ja kun erityisesti kotitalouksien kulutusmenot nousivat nopeasti rajoitusten purkauduttua, niin suhteessa kokonaiskulutukseen kulttuurin osuus laski entisestään. Myös työllisten määrä kulttuurisatelliitin mukaan laski edelleen, ja kun koko taloudessa työllisten määrä nousi hieman, niin kulttuurityöllisten osuus kaikista työllisistä laski, ja oli enää 2,7 %.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Kulttuurialojen arvonlisäykset (%) - EKT 2010

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Palvelusähköposti
  kansantalous@stat.fi
  Katri Soinne
  suunnittelija
  029 551 2778
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.