Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloYritykset

Palkkasumma kasvoi kesäkuussa 2023

tiedote | Palkkasummakuvaajat 2023, kesäkuu

Tilastokeskuksen mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2023 kesäkuussa 9,1 % suurempi kuin kesäkuussa 2022. Koko talouden kausitasoitettu palkkasumma nousi kesäkuussa 2,4 % edellisestä kuukaudesta.

Keskeisiä poimintoja

 • Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi yksityisen terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla vuoden 2023 kesäkuussa 11,5 % vuodentakaisesta.
 • Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2023 kesäkuussa 17,1 % vuodentakaisesta.
 • Sopimuskorotukset ja kertaerät nostivat palkkasummaa kesäkuussa.

Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla

Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi vuoden 2023 kesäkuussa kaikilla päätoimialoilla vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi nopeimmin yksityisen terveys- ja sosiaalipalveluiden (11,5 %), rahoitus- ja vakuutuksen (7,6 %), muiden palveluiden (7,1 %) sekä teollisuuden (6,8 %) toimialoilla. Maltillisemmin palkkasumma kohosi yksityisen koulutuksen (5,2 %), kaupan (3,5 %) ja rakentamisen (2,3 %) toimialoilla.

Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla kesäkuussa 6,2 % vuodentakaisesta

Yksityisellä sektorilla työpäiväkorjattu palkkasumma oli kesäkuussa 6,2 % suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin työpäiväkorjattu palkkasumma oli 17,1 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla kausitasoitettu palkkasumma kasvoi kesäkuussa 1,5 % ja julkisella sektorilla 9,7 % edellisestä kuukaudesta.

Julkisen sektorin työpäiväkorjatun palkkasumman merkittävä kasvu johtuu pääosin siitä, että tänä vuonna maksettavat poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusalalla kesäkuussa. Lisäksi tänä vuonna laajasti maksettavat kertaerät sekä lomarahojen maksu ajoittuivat monella sopimusalalla kesäkuulle.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Palkkasumman trendit toimialoittain (TOL 2008)

Palkkasumman trendit sektoreittain (S 2012)

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Työpäiväkorjatun palkkasumman vuosimuutos toimialoittain ja sektoreittain, % (TOL 2008 ja S 2012)

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla (2020–2021)

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala
 • Muuttuja
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala
 • Muuttuja
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkkasumma@stat.fi
Mikko Toiviainen
yliaktuaari
029 551 3589
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.