Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloYritykset

Palkkasumma kasvoi elokuussa 2023

tiedote | Palkkasummakuvaajat 2023, elokuu

Tilastokeskuksen mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2023 elokuussa 3,9 % suurempi kuin elokuussa 2022. Koko talouden kausitasoitettu palkkasumma kasvoi elokuussa 0,6 % edellisestä kuukaudesta.

Keskeisiä poimintoja

  • Työpäiväkorjattu palkkasumma väheni rakentamisen toimialalla vuoden 2023 elokuussa 0,8 % vuodentakaisesta.
  • Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2023 elokuussa 6,7 % vuodentakaisesta.

Palkkasumma kasvoi melkein kaikilla päätoimialoilla

Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi vuoden 2023 elokuussa kaikilla muilla päätoimialoilla, mutta laski rakentamisen toimialalla vuoden 2022 elokuuhun verrattuna. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi nopeimmin rahoitus- ja vakuutuksen (8,4 %), yksityisen terveys- ja sosiaalipalveluiden (8,3 %) ja yksityisen koulutuksen (5,7 %) toimialoilla. Maltillisemmin palkkasumma kohosi muiden palveluiden (4,6 %), kaupan (2,7 %) sekä teollisuuden (2,4 %) toimialoilla. Sen sijaan palkkasumma laski rakentamisen (-0,8 %) toimialalla.

Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla elokuussa 2,7 % vuodentakaisesta

Yksityisellä sektorilla työpäiväkorjattu palkkasumma oli elokuussa 2,7 % suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin työpäiväkorjattu palkkasumma oli 6,7 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla kausitasoitettu palkkasumma nousi elokuussa 0,3 % ja julkisella sektorilla 1,2 % edellisestä kuukaudesta.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Palkkasumman trendit toimialoittain (TOL 2008)

Palkkasumman trendit sektoreittain (S 2012)

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Työpäiväkorjatun palkkasumman vuosimuutos toimialoittain ja sektoreittain, % (TOL 2008 ja S 2012)

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla (2020–2021)

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
  • Muuttuja
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
  • Muuttuja
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkkasumma@stat.fi
Mikko Toiviainen
yliaktuaari
029 551 3589
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.