Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Kokonaishedelmällisyysluku mittaushistorian matalin vuonna 2022

tiedote | Syntyneet 2022

Tilastokeskuksen mukaan kokonaishedelmällisyysluku oli 1,32 vuonna 2022, mikä on vuodesta 1776 alkavan seurannan matalin syntyvyyden taso. Vuonna 2022 syntyneitä oli 44 951, heistä 38 179 (85 %) syntyi kotimaisia kieliä puhuville naisille.

Keskeisiä poimintoja

 • Kokonaishedelmällisyysluku laski 1,32 lapseen vuonna 2022.
 • Kokonaishedelmällisyysluku oli kotimaankielisillä naisilla 1,29 ja vieraskielisillä 1,51 vuonna 2022.
 • Syntyvyys oli matalinta Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa.

Syntyvyys laski sekä kotimaisia kieliä puhuvilla että vieraskielisillä naisilla

Naisten kokonaishedelmällisyysluku laski 1,32 lapseen vuonna 2022, kun vuonna 2021 luku oli 1,46. Syntyvyys laski sekä kotimaankielisillä että vieraskielisillä. Kotimaisia kieliä puhuvien naisten kokonaishedelmällisyysluku oli 1,29 vuonna 2022, edellisvuonna 1,44. Vieraskielisillä naisilla kokonaishedelmällisyys laski 1,65 lapsesta 1,51 lapseen vuonna 2022. Huomioitavaa on, että syntyvyys nousi pandemiavuonna 2021 kotimaankielisillä, mutta vieraskielisillä kehitys jatkui laskevana tuolloinkin.

Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta keskimäärin nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.

Viivakuvio esittää kotimaankielisten ja vieraskielisten naisten kokonaishedelmällisyyden vuosina 2013-2022. Kokonaishedelmällisyyden trendi oli laskeva molemmissa kieliryhmissä kyseisellä aikajaksolla. Vieraskielisillä naisilla kokonaishedelmällisyys laski noin kahdesta lapsesta noin 1,5 lapseen vuosina 2013-2022. Kotimaankielisten kokonaishedelmällisyys laski noin 1,7 lapsesta noin 1,3 lapseen samana ajanjaksona. Koronavuonna 2021 kokonaishedelmällisyys nousi hetkellisesti kotimaankielisillä naisilla, mutta vieraskielisillä kokonaishedelmällisyyden trendi oli laskeva myös koronapandemian aikana.

Syntyvyys vähäisempää itäisissä ja eteläisissä maakunnissa

Vuonna 2022 kokonaishedelmällisyysluku oli korkein Keski-Pohjanmaalla (1,73), Pohjois-Pohjanmaalla (1,58), Pohjanmaalla (1,57) ja Etelä-Pohjanmaalla (1,53). Matalin syntyvyys oli Pohjois-Karjalassa (1,19), Pirkanmaalla (1,23), Kymenlaaksossa (1,23), Uudellamaalla (1,26), Etelä-Savossa (1,26) ja Varsinais-Suomessa (1,27). Syntyvyys oli koko maan tasoa matalampi myös Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Keski-Suomessa.

Toisten ja kolmansien lasten määrä väheni esikoisia enemmän

Vuonna 2022 syntyneistä reilu 19 500 lasta oli esikoisia. Äidin toiseksi lapseksi syntyneitä oli 14 900 ja kolmanneksi lapseksi syntyneitä 6 100. Neljänsiä tai sitä myöhempiä lapsia syntyi noin 4 400. Syntyneiden määrä laski edellisvuodesta kaikissa pariteeteissa, mutta laskua oli erityisesti toisten ja kolmansien lasten määrässä.

Viime vuosina esikoisten osuus syntyneistä on kasvanut hiukan. Kun vuonna 2018 vajaa 41 % syntyneistä oli synnyttäjän ensimmäisiä lapsia, vuonna 2022 osuus oli noussut reiluun 43 %:iin.

45–49-vuotiaiden synnytykset yleistyneet hiukan – määrä silti pieni

45–49-vuotiaille naisille syntyi 185 lasta vuonna 2022. Kyseisen ikäryhmän synnytykset ovat yleistyneet viime vuosina hieman. Kun 2010–2018 syntyi vuosittain noin 110–130 lasta, vuosina 2019–2022 ikäryhmälle syntyneitä oli noin 140–185.

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden osuus lähes puolet vuonna 2022

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden osuus on noussut 1970-luvulta asti. Nousu oli voimakkainta 1980- ja 1990-luvuilla (13 %:sta 39 %:iin), kunnes 2000-luvulla kasvu hidastui 40 %:n tasolle. 2010-luvulla osuus nousi, ja vuonna 2022 jo 49 % lapsista syntyi avioliiton ulkopuolella.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Tilasto:
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Tapahtumakuukausi
  Ajanjakso:
  vuosi
  Tilasto:
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  • Äidin ikä
  • Äidin kieli
  Ajanjakso:
  vuosi
  Tilasto:
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Alue
  • Äidin ikä
  • Sukupuoli
  Ajanjakso:
  vuosi
  Tilasto:
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Tilasto:
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Sukupuoli
   • Äidin ikä
   • Lapsen järjestysluku
   Ajanjakso:
   vuosi
   Tilasto:
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
   • Maakunta
   Ajanjakso:
   vuosi
   Tilasto:
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
    Ajanjakso:
    vuosi
    Tilasto:
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Äidin ikä
    Ajanjakso:
    vuosi
    Tilasto:
    Päivitetty:

    Tulevat julkaisut

    Taustatiedot

    Dokumentaatio
    Viittausohje

    Tilaston asiantuntijat

    Tiedustelut ensisijaisesti
    Palvelusähköposti
    info@stat.fi
    Juhana Nordberg
    yliaktuaari
    029 551 3051
    Vastaava osastopäällikkö

    Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

    Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.