Aiheet
Väestö ja yhteiskuntaTyö, palkat ja toimeentuloTerveys ja sosiaaliturva

Kulttuuritapahtumissa käyminen väheni voimakkaasti vuonna 2022

tiedote | Elinolotilasto 31.12.2022

Muutos

Elinolotilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan kulttuuritapahtumiin osallistuminen, kuten elokuvissa, konserteissa, elävissä esityksissä, museoissa ja urheilutapahtumissa käynti, väheni voimakkaasti vuonna 2022. Koronarajoitukset katkaisivat aikaisemman nousujohteisen kehityksen, eivätkä kävijämäärät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle.

Keskeisiä poimintoja

  • Sukulaisten ja ystävien tapaaminen vähentyi merkittävästi vuonna 2022, mutta muu yhteydenpito säilyi ennallaan. Sosiaalisten suhteiden muutoksista kerrotaan tarkemmin katsauksessa Sosiaaliset suhteet ja vapaaehtoistyö.
  • 56 % 16 vuotta täyttäneistä suomalaisista harrasti luovia harrastuksia vuonna 2022.
  • 68 % 16 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli lukenut jonkin kirjan 12 kuukauden aikana vuonna 2022.
  • Ylemmät toimihenkilöt kävivät eniten kulttuuritapahtumissa, maatalousyrittäjät tekivät eniten vapaaehtoistyötä. Harrastuksista ja tapahtumakäynneistä kerrotaan tarkemmin katsauksessa Harrastaminen.

Myös aktiiviharrastaminen väheni vuonna 2022

Myös aktiivinen kulttuuriharrastaminen vähentyi vuonna 2022 selvästi verrattuna vuoteen 2015. Vähintään neljä kertaa vuodessa tapahtumissa käyneiden osuus väheni kaikissa kulttuuriharrasteissa. Kun vielä vuonna 2015 kaikista 16 vuotta täyttäneistä henkilöistä noin 24 % oli käynyt elävissä esityksissä, kuten konserteissa tai tanssiesityksissä, vuonna 2022 osuus oli enää noin 6 %. Urheilutapahtumissa vähintään neljä kertaa vuodessa käyneiden osuus puolittui ja elokuvissa vähintään neljä kertaa vuodessa käyneiden osuus väheni kolmannekseen aikaisemmasta. Museoissa, taidenäyttelyissä, arkeologisilla tai historiallisilla paikoilla aktiivisesti vierailleiden osuus puolestaan laski noin 20 %:sta noin 12 %:iin.

Muutos

Elinolotilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Riitta Hanifi
tutkija
029 551 2946
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.