Aiheet
Kulttuuri, media ja ajankäyttö

Kulttuurialojen opiskelijoiden määrä kasvoi 4 % vuonna 2021

tiedote | Kulttuuri 2021

Vuonna 2021 oli Tilastokeskuksen mukaan kulttuurialojen tutkintotavoitteisia opiskelijoita 37 831. Uusia opiskelijoita aloitti 10 855, kun vuonna 2020 aloittaneita oli 10 104. Tutkintoja suoritettiin yli 4 % vähemmän kuin vuonna 2020.

Keskeisiä poimintoja

 • Kulttuurialan opiskelijoiden määrä kasvoi edellisvuodesta 4,2 %.
 • Kulttuurialan suoritettujen tutkintojen määrä laski edellisvuodesta 4,5 %.
 • Kulttuurialan opiskelijoiden työssäkäynti lisääntyi edellisvuodesta 5,3 prosenttiyksiköllä.
 • Kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden työllisyys kohentui 2,8 %.

Kulttuurialojen opiskelijat

Vuonna 2021 kulttuurialojen tutkintotavoitteisia aopiskelijoita oli 37 831. Opiskelijoiden määrä kasvoi noin 1 500 edellisvuodesta. Ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden määrä kasvoi yli 300 opiskelijalla ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien määrä yli 1 200 opiskelijalla. Yliopisto-opiskelijoiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Opiskelijoiden määrä on laskenut vuodesta 2010, jolloin se oli vielä 41 557.

Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lisätä oppilaitosten opiskelupaikkoja vuosina 2020–2023 ja kulttuurialoilla aloittikin 10 104 opiskelijaa vuonna 2020 ja 10 855 opiskelijaa vuonna 2021.

Vuonna 2021 uusia opiskelijoita oli yli 7 % enemmän kuin vuonna 2020. Ammatillisessa koulutuksessa lisäystä oli 5,8 %, ammatti korkeakoulutuksessa noin 6,9 % ja yliopistokoulutuksessa 13,1 % enemmän kuin vuonna 20220.

Tutkintoja suoritettiin vähemmän kuin vuonna 2020

Vuonna 2021 tutkintoja suoritettiin 6 842, kun vuonna 2020 suoritettiin vielä 7 162 tutkintoa. Erityisesti suoritettujen yliopistotutkintojen määrä väheni. Se oli 2 148 vuonna 2021, mutta 2 502 vuonna 2020. Ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä vuonna 2021 oli 1 758. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 105. Sen sijaan vuonna vuonna 2021 ammatillisen koulutuksen tutkintoja suoritettiin 2 936, mikä oli 139 enemmän kuin vuonna 2020.

Opiskelijoiden työssäkäynti lisääntyi edellisvuodesta

Vuonna 2020 noin 35 %:lla kulttuurialojen opiskelijoista oli voimassa oleva työsuhde tilastovuoden viimeisellä viikolla, vuonna 2021 jo lähes 41 % opiskelijoista oli voimassa oleva työsuhde vuoden lopussa. Kulttuurialojen opiskeijoiden työssäkäynti oli näin ollen samalla tasolla kuin vuonna 2019. Kulttuurialan opiskelijoiden työssäkäynti opintojen ohella on keskimääräistä harvinaisempaa kuin muilla opintoaloilla opiskelevien. Vuonna 2021 kaikkien kotimaassa tutkintoon johtavien koulutusalojen opiskelijoista työllisiä vuoden lopussa oli 53,6 %.

Kulttuurialojen tutkinnon suorittaneiden työllisyys koheni edellisvuodesta

Vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen kulttuurialan tutkinnon suorittaneista oli päätoimisia työllisiä 47,6 % vuonna 2021, kun vuonna 2020 heitä oli 44,8 %. Päätoimisina opiskelijoina jatkoi 14,2 %. Työttöminä oli 15 %, kun vuonna 2020 heitä oli vielä 18,2 %. Muita, esimerkiksi äitiysvapaalla tai asepalveluksessa olevia, oli 7,8 %. Luvut sisältävät kotimaassa suoritetut tutkintotavoitteisen koulutuksen tiedot.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 65 % oli päätoimisia työllisiä ja noin 9 % työllisiä opiskelijoita. Työttöminä oli 12,2 %. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista vuoden kuluttua valmistumisesta oli päätoimisia työllisiä 77,6 % ja työllisiä opiskelijoita 11,4 %. Työttöminä oli 4,8 %.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista lähes puolet jatkoi työllisinä opiskelijoina ja 41,3 % päätoimisina opiskelijoina. 4,8 % toimi päätoimisina työllisinä. Työttöminä oli 2,5 %. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 61,7 % oli päätoimisia työllisiä ja 10,7 % työllisiä opiskelijoita. Päätoimisia opiskelijoita oli 5,3 % mutta työttöminä 17,7 %. 

Erikoisammattitutkinnon suorittaneista oli vuonna 2021 päätoimisia työllisiä 51,9 % ja työllisiä opiskelijoita 14,8 %. Vuosi valmistumisen jälkeen 22,2 % oli työttöminä. Ammattitutkinnon suorittaneista 55,3 % oli päätoimisia työllisiä ja 8,5 % työllisiä opiskelijoita. Työttöminä oli 23,4 %.

Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneista 36,5 % toimi päätoimisina työllisinä ja 11,0 % työllisinä opiskelijoina. Päätoimisia opiskelijoita oli 20,7 % ja työttömiä 21,0 %.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutus
 • Koulutussektori
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Sukupuoli
 • Koulutusala
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Koulutusala
 • Koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kaisa Weckström
erikoistutkija
029 551 2348
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.