Aiheet
YrityksetTyö, palkat ja toimeentulo

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,3 % loka-joulukuussa 2023

tiedote | Työvoimakustannusindeksi 2023, 4. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat 4,3 % vuoden 2023 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Paikallishallinnossa kustannukset kasvoivat 3,8 % ja valtiosektorilla 3,7 %.

Keskeisiä poimintoja

  • Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä työpäiviä oli 62 eli yksi vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana. Työvoimakustannusindeksissä työpäivien pienempi määrä näkyy tavallisesti korkeampina kustannuksina.
  • Yksityisellä sektorilla tehdyn tunnin kustannus kasvoi enemmän kuin paikallishallinnossa ja valtiosektorilla loka-syyskuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna.
  • Yksityisen sektorin toimialoista suurin työvoimakustannusten nousu, 7,0 %, oli metalliteollisuuden toimialalla (C 24-30).
  • Kustannukset kasvoivat yksityisellä sektorilla vähiten, 1,8 %, kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (H).

Tehdyn työtunnin kustannus kasvoi eniten yksityisellä sektorilla

Työvoimakustannukset kasvoivat eniten eli 4,3 % yksityisellä sektorilla vuoden 2023
loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Paikallishallinnossa kustannukset kasvoivat 3,8 % ja valtiosektorilla 3,7 %.

Tehdyn työtunnin kustannus ilman kertaluonteisia palkkaeriä – kuten tulospalkkioita, kertaeriä ja lomarahoja – nousi yksityisellä sektorilla 4,2 %, paikallishallinnossa 4,0 % ja valtiosektorilla 3,7 %.

Kausitasoitetuissa työvoimakustannuksissa nousua oli yksityisellä sektorilla 3,9 %, paikallishallinnossa 4,0 % ja valtiosektorilla 5,0 %.

Kaikilla sektoreilla kustannusten kasvu johtuu pääosin siitä, että ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ovat kasvaneet. Paikallishallinnossa ja valtiolla palkat ja palkkiot nousivat tehtyjä tunteja enemmän. Yksityisellä sektorilla tehtyjen tuntien määrä laski hieman. Valtiolla ja paikallishallinnossa kustannukset nousivat enemmän kuin yksityisellä sektorilla, mutta kustannusten kasvua hillitsee tehtyjen työtuntien määrän nousu.

Metalliteollisuudessa suurin työvoimakustannusten kasvu yksityisellä sektorilla

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 6,1 % loka-joulukuussa 2023 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset kasvoivat 4,1 % ja rakentamisen toimialalla (F) 4,0 %.

Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat teollisuuden toimialoilla (B-E) 5,8 % ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 4,0 % vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitetut kustannukset kasvoivat 3,8 %.

Vuoden 2023 tiedot voivat vielä tarkentua

Työvoimakustannusindeksin kausitasoitetut sekä vuoden 2023 alkuperäiset sarjat ovat ennakollisia. Paikallishallinnon vuosien 2023 tiedot saattavat tarkentua tavallista enemmän seuraavissa julkaisuissa, koska kaikkia suurimpien tiedonantajien aineistoja ei saatu ennen tilaston julkaisupäivää.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Työvoimakustannukset, indeksipisteluvut 2021Q4-2023Q4

Työvoimakustannukset, vuosimuutosprosentit 2021Q4-2023Q4

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Alkuperäisen työvoimakustannusindeksin vuosimuutosten tarkentuminen sektoreittain

Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin vuosimuutosten tarkentuminen sektoreittain

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tvkindeksi@stat.fi
Antti Saarinen
yliaktuaari
029 551 3551
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.