Aiheet
Asuminen ja rakentaminenVäestö ja yhteiskunta

Lähes puolet asuntokunnista asui kerrostalossa vuonna 2023

tiedote | Asunnot ja asuinolot 2023

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2023 lopussa kerrostaloissa asui 1,36 miljoonaa asuntokuntaa, joka oli 48 % kaikista asuntokunnista. Osuus on kasvanut neljällä prosenttiyksiköllä vuodesta 2010. Omakoti- ja paritaloissa asuvien osuus on pienentynyt samalla aikavälillä kolme prosenttiyksikköä.

Keskeisiä poimintoja

 • Yksinasuvia oli 1,33 miljoonaa, joka oli 47 % kaikista asuntokunnista. Osuus on kasvanut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 2010.
 • Yksinasuvista 45 % oli 60 vuotta täyttäneitä.
 • Kaikkiaan asuntokuntia oli 2,84 miljoonaa. Asuntokuntien määrä lisääntyi 29 000:lla vuodesta 2022.
 • 79 % kaikista asuntokunnista oli pieniä yhden tai kahden hengen asuntokuntia.

Yksin asutaan useimmin kerrostalossa

Vuoden 2023 lopussa yli 860 000 yksinasuvaa asui kerrostalossa. Osuus oli 65 % kaikista 1,33 miljoonasta yksinasuvasta.

Muut kuin yhden hengen asuntokunnat asuivat useimmin omakoti- ja paritaloissa. Vuoden 2023 lopussa 52 % muista kuin yhden hengen asuntokunnista asui omakoti- ja paritaloissa.

Yksinasumisen kovin kasvu taittui

Yksinasuvia oli vuoden 2023 lopussa 47 % kaikista asuntokunnista. Osuus on kasvanut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 2010.

Yksinasumisen määrällinen kasvu oli kovinta 2017–2020, jolloin yhden hengen asuntokuntien määrä lisääntyi keskimäärin yli 30 000:lla vuodessa.

Vuosina 2021–2023 yhden hengen asuntokuntien määrä lisääntyi vuodessa keskimäärin noin 25 000:lla.

Yli kahden hengen asuntokuntien lukumäärä lisääntyi pitkästä aikaa

Yli kahden hengen asuntokuntien lukumäärä kasvoi vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna 2 500:lla asuntokunnalla. Tämä katkaisi pitkään jatkuneen suurten asuntokuntien lukumäärän vuosittaisen laskun, sillä yli kahden hengen asuntokuntien lukumäärä oli vähentynyt vuosittain 1980-luvulta saakka.

Lukumäärän kasvusta huolimatta suurempien asuntokuntien osuus säilyi ennallaan ja vain noin joka viidenteen asuntokuntaan kuului yli kaksi henkeä. 79 % asuntokunnista oli pieniä yhden tai kahden hengen asuntokuntia vuonna 2023.

Kaikkien asuntokuntien lukumäärä lisääntyi 29 000:lla vuodesta 2022. Keskimäärin asuntokuntien lukumäärä on lisääntynyt vuosittain noin 24 000:lla vuoden 2010 jälkeen.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Asuntokunnat talotyypeittäin asuntokunnan koon mukaan 2023

Asuntokunnat koon mukaan alueittain 2010-2023

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Asuntokunnan koko
 • Talotyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Asuntokunnan koko
 • Huoneiden lkm keittiö pl.
 • Talotyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Asuntokunnan vanhimman ikä
 • Asuntokunnan vanhimman sukupuoli
 • Asuntokunnan koko
 • Talotyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Rakennusvuosi
 • Asunnon käytössäolo
 • Talotyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
asuminen@stat.fi
Mika Ronkainen
yliaktuaari
029 551 3425
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.