Aiheet
Liikenne ja matkailu

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 724 alusta huhtikuussa 2024

tiedote | Kauppalaivasto 2024, huhtikuu

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen varsinaisen kauppalaivaston koko oli 724 alusta huhtikuussa 2024. Pienaluksiin kuului 283 alusta ja proomuihin sekä muihin kuljetuskoneettomiin aluksiin 295 alusta. Yhteensä Suomen kauppalaivaston koko oli 1 302 alusta, joiden yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli 2 067 515. Huhtikuussa 2024 varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä kasvoi kahdeksalla aluksella.

Keskeisiä poimintoja

 • Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna huhtikuun 2024 loppuun mennessä varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli kasvanut 42:lla aluksella ja koko yhteenlasketun kauppalaivaston alusmäärä 43:lla aluksella.
 • Suurin osa alkuvuoden 2024 aikana kauppalaivastoon merkityistä aluksista on losseja, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan pieniä ja kuuluvat muut alukset -luokkaan.
 • Losseja on alettu merkitä alusrekisteriin lakimuutoksen myötä.
 • Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2024 huhtikuussa yhteensä 99 alusta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä kasvoi huhtikuussa

Huhtikuussa 2024 varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 954 240, mikä on lähes saman verran kuin maaliskuussa. Varsinaisen kauppalaivaston yhteenlaskettu alusmäärä puolestaan kasvoi kahdeksalla edeltäneeseen kuukauteen verrattuna.

Suurin osa alkuvuoden 2024 aikana kauppalaivastoon merkityistä aluksista on losseja, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan pieniä ja kuuluvat muut alukset -luokkaan. Losseja on alettu merkitä alusrekisteriin lakimuutoksen myötä.

Bruttovetoisuuden perusteella varsinaisen kauppalaivaston suurimmat alusluokat olivat ro-ro-matkustaja-alukset ja ro-ro-lastialukset. Alusmäärällisesti eniten varsinaisessa kauppalaivastossa oli matkustaja-aluksia ja erikoisaluksia.

Kauppa-alusluetteloon kuului huhtikuussa 99 alusta

Kauppa-alusluettelon alusmäärä on vähentynyt kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Huhtikuussa 2024 kauppa-alusluetteloon kuului 99 alusta, joiden yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli 1 761 977.

Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellaiset pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivat Suomen alusrekisterin alukset, joille voidaan valtion varoista myöntää kauppamerenkulun tukea.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Varsinainen kauppalaivasto kuukauden lopussa 2023M05-2024M04

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Jääluokka
 • Alustyyppi
 • Rekisteriviranomainen
 • Suuruusluokka
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suuruusluokka
 • Kotikunta
 • Alustyyppi
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alustyyppi
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alustyyppi
 • Muutossyy
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
liikenne.matkailu@stat.fi
Henna Ylimaa
yliaktuaari
029 551 3832
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.