Aiheet
Liikenne ja matkailu

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 719 alusta toukokuussa 2024

tiedote | Kauppalaivasto 2024, toukokuu

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen varsinaisen kauppalaivaston koko oli 719 alusta toukokuussa 2024. Pienaluksiin kuului 283 alusta ja proomuihin sekä muihin kuljetuskoneettomiin aluksiin 296 alusta. Yhteensä Suomen kauppalaivaston koko oli 1 298 alusta, joiden bruttovetoisuus oli 2 029 495. Toukokuussa varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä väheni viidellä huhtikuuhun verrattuna.

Keskeisiä poimintoja

 • Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna toukokuun 2024 loppuun mennessä varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli kasvanut 37:llä aluksella ja koko yhteenlasketun kauppalaivaston alusmäärä 39:llä aluksella.
 • Suurin osa alkuvuoden 2024 aikana kauppalaivastoon merkityistä aluksista on losseja, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan pieniä ja kuuluvat muut alukset -luokkaan.
 • Losseja on alettu merkitä alusrekisteriin lakimuutoksen myötä.
 • Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2024 toukokuussa yhteensä 100 alusta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä väheni toukokuussa

Toukokuussa 2024 varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 911 830, mikä on 2 % vähemmän kuin huhtikuussa. Varsinaisen kauppalaivaston yhteenlaskettu alusmäärä väheni viidellä edeltäneeseen kuukauteen verrattuna.

Suurin osa alkuvuoden 2024 aikana kauppalaivastoon merkityistä aluksista on losseja, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan pieniä ja kuuluvat muut alukset -luokkaan. Losseja on alettu merkitä alusrekisteriin lakimuutoksen myötä.

Bruttovetoisuuden perusteella varsinaisen kauppalaivaston suurimmat alusluokat olivat ro-ro-matkustaja-alukset ja ro-ro-lastialukset. Alusmäärällisesti eniten varsinaisessa kauppalaivastossa oli matkustaja-aluksia ja erikoisaluksia.

Kauppa-alusluetteloon kuului toukokuussa 100 alusta

Kauppa-alusluettelon alusmäärä on vähentynyt yhdellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Toukokuussa 2024 kauppa-alusluetteloon kuului 100 alusta, joiden yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli 1 736 939.

Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellaiset pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivat Suomen alusrekisterin alukset, joille voidaan valtion varoista myöntää kauppamerenkulun tukea.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Varsinainen kauppalaivasto kuukauden lopussa 2023M06-2024M05

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Jääluokka
 • Alustyyppi
 • Rekisteriviranomainen
 • Suuruusluokka
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suuruusluokka
 • Kotikunta
 • Alustyyppi
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alustyyppi
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alustyyppi
 • Muutossyy
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
liikenne.matkailu@stat.fi
Henna Ylimaa
yliaktuaari
029 551 3832
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.