Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousHinnat ja kulutus

Maatalouden tuotantopanosten hinnat laskivat 5,8 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä

tiedote | Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2024, 1. vuosineljännes

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 5,8 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 8,8 % vähemmän ja investoinnit vajaan prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin.

Keskeisiä poimintoja

  • Maatalouden käyttämän energian hinta laski 6,1 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta.
  • Lannoitteiden hinnat laskivat 25 % vuotta aiempaan hintatasoon verrattuna vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.
  • Eläinten rehujen hinnat laskivat 13,1 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna.
  • Maatalouden tuotantopanosten hintojen lasku juontaa juurensa vuoden 2023 alkuun. Sen jälkeen kokonaisindeksi asettui noin 30 % indeksin perusvuotta 2020 korkeammalle tasolle.
  • Maanviljelijän inflaatio ylitti yleisen kuluttajahintojen kehityksen, joka oli 18 % samassa ajassa.

Maatalouden tuotantopanosten hintaralli on toistaiseksi ohi

Maatalouden tuotantopanosten hintojen nousu taittui alkuvuodesta 2023. Tämä johtui lähinnä siitä, että vuonna 2022 historiallisen korkeisiin hintoihin kivunneet lannoitteiden, energian ja rehujen hinnat kääntyivät ripeään laskuun. Kokonaisindeksi asettui silloin vajaan kolmanneksen korkeammalle tasolle verrattuna indeksin perusvuoden hintatasoon ja on jäänyt samalle tasolle myös vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuluttajahintojen muutoksella mitattava yleinen inflaatio oli keskimäärin 18 % samassa ajassa.

Energia on edelleen kallista

Maatalouden käyttämän energian hinta laski 6,1 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Eniten halpeni sähkö, joka maksoi 11,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sähkön hinta on kuitenkin edelleen korkea, se on lähes 40 % kalliimpaa kuin indeksin perusvuonna 2020.

Polttonesteiden hinnat laskivat 3,4-4 % vuoden takaisesta. Polttonesteiden hintaindeksit olivat edelleen korkealla tasolla vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Lämmityspolttoaineiden indeksipisteluku (2020=100) oli 185 ja moottoripolttoaineiden vastaavasti 187. Tämä siis tarkoittaa, että polttonesteiden hinnat nousivat 85 ja 87 % indeksin perusvuodesta 2020. Indeksin perusvuosi 2020 oli kuitenkin poikkeuksellinen pandemian aiheuttaman sulun ja sitä seuranneen öljytuotteiden kysynnän ja hinnan romahtamisen vuoksi. Vuoden 2019 hintatasosta nousua oli 47-51 % ja vuoden 2021 hintatasosta 43 %.

Typpilannoitteet maksoivat vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä kolmanneksen ja yhdistelmälannoitteet neljänneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Eläinten rehujen hinnat laskivat 13,1 %.

Investointien hinnat jatkoivat nousua

Maatalouden kone- ja kuljetuskalustoinvestoinnit maksoivat 2,2 % enemmän vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä kuin vuotta aiemmin. Rakennusinvestointien hinnat kääntyivät hienoiseen laskuun. Maatalouden investointien hinnat ovat nousseet hieman yleistä hintakehitystä nopeammin.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin luokitus
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin luokitus
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin luokitus
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin luokitus
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin luokitus
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
kui.tilastokeskus@stat.fi
Marianne Rautelin
yliaktuaari
029 551 3421
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.