Aiheet
Hinnat ja kulutusVäestö ja yhteiskuntaTyö, palkat ja toimeentulo

Pienituloisimpien kotitalouksien kulutusmenoista lähes viidennes kului ruokaan vuonna 2022

tiedote | Kotitalouksien kulutus 2022

Muutos

Kotitalouksien kulutus: Uusia tietokantataulukoita julkistetaan ja vanhoja arkistoidaan.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan pienituloisimman viidenneksen kulutusmenoista 56 % kului vuonna 2022 asumiseen ja ruokaan. Asumisen ja energian osuus pienituloisten kotitalouksien kulutusmenoista oli 39 %. Ruokaan kului 18 % pienituloisimpien menoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kulutusmenojen osuus kasvoi kaikilla kotitalouksilla prosenttiyksikön verrattuna vuoteen 2016.

Keskeisiä poimintoja

 • Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien (pääryhmä 01) osuus kulutusmenoista oli vuonna 2022 pienituloisimmalla viidenneksellä 18 %, kun suurituloisimmilla viidenneksellä se oli 12 %.
 • Elintarvikkeiden osuus kulutusmenoista on laskenut tasaisesti pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2022 kulutustutkimuksen aineistossa osuus on ensimmäistä kertaa kääntynyt nousuun.
 • Suurimmat pääryhmittäiset suhteelliset erot pieni- ja suurituloisten viidennesten kulutuksessa olivat liikennekuluissa (pääryhmä 07), kalusteissa, kotitalouskoneissa ja tavanomaisessa kodinhoidossa (05) sekä henkilökohtaisen hygienian, sosiaaliturvan ja muiden tavaroiden ja palvelujen kulutuksessa (13).
 • Pienituloisin viidennes käytti asumiseen ja energiaan noin 560 euroa kuukaudessa kulutusyksikköä kohden, kun taas suurituloisin viidennes käytti siihen noin 1 100 euroa kuukaudessa kulutusyksikköä kohden.
 • Kulutustutkimukseen perustuvat kotitalouksien kulutus -tilaston tiedot julkistetaan uudella COICOP2018-luokituksella.

Asumis- ja ruokakulut suhteellisesti suurempia menoeriä pienituloisimmille

Pienituloisten kulutusmenoista suurempi osuus kului asumiseen ja energiaan kuin suurituloisilla. Pienituloisilla niiden osuus oli 39 %, kun suurituloisimmilla osuus oli 30 % kulutusmenoista. Myös elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat olivat pienituloisimmille suhteellisesti suurempi menoerä kuin suurituloisimmille. Niiden osuus kulutusmenoista oli vuonna 2022 pienituloisilla 18 % kun suurituloisimmilla se oli 12 %.

Sitä vastoin liikenteeseen kului suurituloisimmilla yli kaksi kertaa suurempi osuus kulutusmenoista (17 % kulutusmenoista) kuin pienituloisimmilla (8 %). Suurituloisimmat käyttivät noin puolet liikenteen kulutusmenoistaan liikennevälineiden ostamiseen.

Suurituloisimpien liikennekulut lähes kuusi kertaa suuremmat kuin pienituloisimmilla

Suurituloisimmat kotitaloudet ovat keskimäärin suurempia kuin pienituloisimmat. Eri tuloluokkien kotitalouksien kulutusta euroina kannattaa sen vuoksi tarkastella kulutusyksikköä kohden, jotta kotitalouksien koko ja rakenne saadaan vakioitua.

Pienituloisimmat kotitaloudet käyttivät vuonna 2022 kulutusyksikköä kohden vuodessa noin 2 850 euroa elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin. Tämä tarkoittaa hieman alle 240 euroa kuukaudessa. Suurituloisimmilla vastaava summa oli 5 030 euroa vuodessa eli noin 420 euroa kuukaudessa kulutusyksikköä kohden.

Asumiseen ja energiaan pienituloisin viidennes käytti noin 6 670 vuonna 2022 eli noin 560 euroa kuukaudessa kulutusyksikköä kohden, kun taas suurituloisin viidennes käytti siihen noin 13 340 euroa eli noin 1 110 euroa kuukaudessa.

Pienituloisimmat käyttivät liikenteeseen noin 1 280 euroa vuonna 2022, mikä tarkoittaa noin 110 euroa kuukaudessa. Suurituloisimmat käyttivät liikenteeseen noin 7 360 euroa eli noin 610 euroa kuukaudessa.

Suurimmat pääryhmittäiset suhteelliset erot pieni- ja suurituloisten kulutuksessa olivat liikennekuluissa (pääryhmä 07), kalusteissa, kotitalouskoneissa ja tavanomaisessa kodinhoidossa (05) sekä henkilökohtaisen hygienian, sosiaaliturvan ja muiden tavaroiden ja palvelujen kulutuksessa (13). Suurituloisimmat kuluttivat liikenteeseen lähes kuusi kertaa enemmän kuin pienituloisimmat sekä kalusteisiin, kotitalouskoneisiin ja tavanomaiseen kodinhoitoon noin neljä kertaa enemmän kuin pienituloisimmat.

Suurituloisimmat kuluttivat myös sekä henkilökohtaiseen hygieniaan, sosiaaliturvaan ja muihin tavaroihin ja palveluihin (13) että vakuutus- ja rahoituspalveluihin (12) noin neljä kertaa enemmän kulutusyksikköä kohden kuin pienituloisimmat. Lisäksi suurituloisimpien kulutusmenot virkistykseen, urheiluun ja kulttuuriin (pääryhmä 09) sekä ravintola- ja majoituspalveluihin (11) olivat noin kolme ja puoli kertaa suuremmat kuin pienituloisimmilla.

Kotitalouksien kulutus -tilaston tulojakauma on muodostettu kaikkien kotitalousväestöön kuuluneiden henkilöiden kesken. Tulot tarkoittavat kotitalouden käytettävissä olevia tuloja (nettotuloja) jaettuna kotitalouden kulutusyksiköillä.

Kulutustutkimuksen tiedonkeruu on uudistettu vuotta 2022 koskien vastaamaan COICOP2018-luokitusta. Samalla on tehty muutoksia tiedonkeruulomakkeelle haastattelujen sujuvuuden parantamiseksi tai puutteiden korjaamiseksi. Vuosien 2016 ja 2012 tiedot on pyritty tuottamaan mahdollisimman vertailukelpoisiksi, mutta täyttä vertailukelpoisuutta ei ole mahdollista saavuttaa.

Muutos

Kotitalouksien kulutus: Uusia tietokantataulukoita julkistetaan ja vanhoja arkistoidaan.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Talotyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Autotyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitaloustyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Kulutusmenot
 • Kotitaloustyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Viitehenkilön sosioekonominen asema
 • Kulutusmenot
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kulutusmenot
 • Suuraluejako
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kulutusmenot
 • Taajama-aste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kulutusmenot
 • Viitehenkilön ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kulutusmenot
 • Kotitalouden koko ja rakenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kulutusmenot
 • Tuloviidennes
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Viitehenkilön sosioekonominen asema
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suuraluejako
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Taajama-aste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Viitehenkilön ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitalouden koko ja rakenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tuloviidennes
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Tuomas Parikka
yliaktuaari
029 551 3276
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.