Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloTerveys ja sosiaaliturvaDigitalisaatio

Etätyötä tekevien osuus vuonna 2023 laskenut korona-ajasta, mutta korkeampi kuin pandemiaa edeltävinä vuosina

tiedote | Työolot 31.12.2023

Muutos

Työolotutkimus: Uusi tietokantataulukko etätyötä tehneistä palkansaajista
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan 35 % palkansaajista teki etätyötä vuonna 2023. Etätyötä tekevien osuus 18–67-vuotiaista palkansaajista oli laskenut selvästi korona-ajan poikkeustilanteesta, mutta oli korkeampi kuin ennen pandemiaa vuonna 2018. Naiset tekivät etätyötä yleisemmin kuin miehet vuonna 2023.

Keskeisiä poimintoja

  • Joka kolmas palkansaaja teki etätyötä Suomessa vuonna 2023.
  • Etätyö oli vuonna 2023 ensimmäistä kertaa yleisempää naisilla kuin miehillä.
  • Etätyötä tekevien osuus on vähentynyt koronapandemian huippuvuosista, mutta on jäänyt silti pandemiaa edeltävää tasoa korkeammaksi.

Naiset useammin etätyössä kuin miehet

Etätyötä alettiin mitata työolotutkimuksessa vuonna 1997, jolloin vain muutama prosentti palkansaajista sanoi tekevänsä etätyötä. Osuus kasvoi harppauksittain etenkin 2010-luvulla, saavutti huippunsa koronapandemian aikana ja on laskenut sen jälkeen jonkin verran.

Vuonna 2023 palkansaajanaisista 37 % ja -miehistä 33 % teki etätyötä. Tämä on ensimmäinen kerta työolotutkimuksessa, kun etätyö oli naisilla yleisempää kuin miehille. Miehet ovat perinteisesti tehneet etätyötä yleisemmin kuin naiset. Sukupuolten välinen ero oli kuitenkin kaventunut jo vuonna 2018, ja vuonna 2023 se oli kääntynyt päinvastaiseksi.

Vuosien 1997–2018 työolotutkimukset tehtiin käyntihaastatteluina, mutta Koronakriisin vaikutukset työelämään 2021 ja vuoden 2023 työolotutkimus toteutettiin verkkokyselyinä. Tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi vuosien 2021 ja 2023 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Muutos

Työolotutkimus: Uusi tietokantataulukko etätyötä tehneistä palkansaajista
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyovoimatutkimus@stat.fi
Hanna Sutela
erikoistutkija
029 551 2907
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.