Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Kansantalous

Suomen kansantalous painui taantumaan vuoden 2023 jälkipuoliskolla

katsaus | Kansantalouden neljännesvuositilinpito 2023, 4. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni 2023 loka-joulukuussa 0,7 % edellisestä vuosineljänneksestä ja jäi työpäiväkorjattuna 1,8 % vuodentakaista alemmalle tasolle. Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen muutos edellisestä neljänneksestä tarkentui -1,1 %:iin (oli -0,9 %) ja muutos vuodentakaisesta -1,6 %:iin (oli -1,2 %). Koko vuoden 2023 bruttokansantuote supistui 1,0 %.

Tuotanto väheni 2023 neljännellä neljänneksellä

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi pieneni vuoden 2023 loka-joulukuussa 0,6 % edellisestä neljänneksestä ja 1,5 % vuodentakaisesta.

Teollisuuden toimialoista (B–E) kemian-, metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto väheni loka-joulukuussa 2023 edellisestä neljänneksestä. Metsäteollisuuden tuotanto supistui toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä selvästi, mutta lasku pysähtyi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden 2023 kehitystä tarkasteltaessa teollisuuden toimialoista vain metalliteollisuus sekä energia-, vesi- ja jätehuolto kasvoivat.

Rakentamisen volyymi on pienentynyt vuoden 2022 alkupuolelta lähtien ja jatkoi supistumistaan koko vuoden 2023 ajan. Erityisen jyrkässä laskussa on ollut talonrakentaminen, kun taas maa- ja vesirakentamisen kehitys on ollut vaihtelevampaa.

Kaupan toimialat supistuivat tammi-maaliskuussa 2023 huomattavasti, mutta ovat kasvaneet sen jälkeen vaihtelevasti. Kaupan volyymi jäi kuitenkin vuonna 2023 edellisvuotta pienemmäksi.

Majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi vuonna 2023 vahvan ensimmäisen neljänneksen ansiosta, mutta sen jälkeen suunta on näyttänyt alaspäin. Muista palvelutoimialoista informaatio ja viestintä kasvoi vuonna 2023 varsin tasaisesti, mutta liikenteen toimialan volyymi jäi toisen ja kolmannen neljänneksen kasvusta huolimatta selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle.

Kansantalouden kysyntä pieneni loka-joulukuussa

Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä kansantalouden kokonaiskysyntä pieneni 2,6 % heinä-syyskuun tasolta. Yksityiset investoinnit supistuivat selvästi, samoin vienti. Yksityiset kulutusmenot pysyivät edellisen neljänneksen tasolla. Julkiset kulutusmenot ja investoinnit kasvoivat. Kokonaiskysyntää vähensi varastojen arvon huomattava pieneneminen. Koko vuoden 2023 kokonaiskysyntä väheni 3,2 %.

Viennin volyymi pieneni 2023 neljännellä vuosineljänneksellä 1,0 % heinä-syyskuun tasolta. Tuonnin volyymi supistui 1,5 %. Koko vuonna 2023 viennin volyymi pieneni 1,8 % ja tuonnin volyymi 7,4 %.

Yksityinen kulutus pysyi 2023 loka-joulukuussa heinä-syyskuun tasolla. Kulutusmenot lyhytikäisiin ja puolikestäviin kulutustavaroihin kasvoivat, mutta kestokulutustavaroiden hankinnat vähenivät. Koko vuonna 2023 yksityiset kulutusmenot pienenivät 1,0 %. Julkiset kulutusmenot kasvoivat koko vuonna 2023 5,1 % ja loka-joulukuussa 0,8 % edellisestä neljänneksestä.

Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen eli investointien volyymi supistui 2023 loka-joulukuussa 1,5 % edellisestä neljänneksestä. Yksityiset investoinnit vähenivät 1,9 %, mutta julkisen sektorin investoinnit kasvoivat 0,8 %. Koko vuonna 2023 yksityiset investoinnit supistuivat 3,5 % ja julkiset investoinnit 12,5 %. Rakennusinvestoinnit vähenivät, kun erityisesti investoinnit talorakennuksiin supistuivat selvästi. Investoinnit kuljetusvälineisiin sekä koneisiin- ja laitteisiin kasvoivat. Aineettomat investoinnit eli investoinnit ohjelmistoihin sekä tutkimukseen ja kehittämiseen vähenivät.

Työllisten määrä väheni

Työllisten määrä pieneni 2023 loka-joulukuussa 0,6 % edellisestä vuosineljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 0,9 %. Vuonna 2023 työllisten määrä kasvoi 0,5 %, mutta tehdyt työtunnit vähenivät 0,5 % edellisestä vuodesta. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan loka-joulukuussa 6,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 6,2 %. Koko vuonna 2023 työttömyysaste oli 7,2 %, kun se edellisenä vuonna oli 6,8 %.

Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti pieneni 0,2 % vuonna 2023.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi 2023 loka-joulukuussa 0,3 % edellisen neljänneksen tasolta. Koko vuoden 2023 palkkasumma kasvoi 4,9 %. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 4,3 % vuonna 2023, mutta vähenivät loka-joulukuussa 0,5 % edellisestä neljänneksestä.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi 2023 neljännellä vuosineljänneksellä 1,9 % vuodentakaisesta ja koko vuonna 2,6 %. Bruttokansantulo oli vuonna 2023 nimellisesti 2,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna.

Käytettävissä olleet tiedot

Ennakkotiedot perustuvat 22.2.2024 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Vuositason tiedot 1990–2022 vastaavat 29.2.2024 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2024 ensimmäistä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 31.5.2024, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan. Pikaennakko bruttokansantuotteen kehityksestä tammi-maaliskuussa julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajan yhteydessä 15.5.2024.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavien 2–3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon dokumentaatio on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilta.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
  • Toimiala
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
  • Toimiala
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  • Ikäluokka
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  • Ikäluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Samu Hakala
yliaktuaari
029 551 3756
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.