XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Asumis- ja tulokysely

Tiedonkeruun kuvaus

Koronaepidemian ja siitä toipumisen myötä on havaittu tarve nykyistä tiheämmin tuotetulle seurantatiedolle kotitalouksien taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta eri EU-maissa. Eurostat on kehittänyt jäsenmaille vapaaehtoisen Infra Annual Surveyn, jolla on tarkoitus tuottaa seurantatietoa neljännesvuosittain. Suomi osallistuu tähän hankkeeseen yhdessä yhdeksän muun EU-maan kanssa.

Suomen osalta hankkeen tavoitteena toteutetaan otostutkimus, nimeltään Asumis- ja tulokysely, jossa kerätään neljännesvuosittain tietoja kotitalouksien toimeentulosta, elinoloista ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta. Tiedonkeruu toteutetaan web-puhelin -yhdistelmäkeruuna. Kotitalouden tilannetta koskevia kysymyksiä tiedustellaan otokseen sattuneelta henkilöltä.

Keneltä tietoja kerätään?

Joka vuosineljännes tiedot kerätään uudelta otokselta, jonka koko on 4 000 henkilöä. Tutkimuksen perusjoukko on Suomen 18–74-vuotias väestö (Suomessa vakituisesti asuvat, lukuun ottamatta pysyvästi laitoksiin sijoitettuja henkilöitä). Suomen- ja ruotsinkielisten lisäksi perusjoukkoon kuuluu myös vierasta kieltä äidinkielenään puhuvia asukkaita.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen