XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Asuntoyhteisöjen talous ja korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Asuntoyhteisöjen talouden ja korjausrakentamisen tiedonkeruussa kysytään asuntoyhteisöjen asuinrakennusten korjausrakentamiseen sekä asuntoyhteisöjen tilinpäätöksiin liittyviä kysymyksiä. Pienistä asunto-osakeyhtiöistä kysytään vain korjausrakentamiseen liittyvät kysymykset. Suurimmilta aravataloyhtiöiltä kysytään erillistiedonkeruulla kokonaiskorjauskustannukset jaettuna vuosikorjauksiin ja peruskorjauksiin sekä tarvittaessa pääkaupunkiseutuun ja muuhun maahan. Tiedot kerätään otokseen kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiltä. Isännöitsijät voivat toimittaa edustamansa yhtiön tiedot joko verkkolomakkeella tai paperilomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun kohdejoukkoon kuuluvat kaikki asunto-osakeyhtiöt, joissa on vähintään yksi rivi- tai kerrostalo sekä suurimmat aravavuokrataloyhtiöt. Asunto-osakeyhtiöiden otoskehikko muodostetaan kiinteistörekisterin pohjalta. Muodostettuun kehikkoon liitetään rakennus- ja huoneistorekisteristä huoneistojen yhteispinta-ala. Otosyksikkönä pidetään yritystunnuksen mukaista asunto-osakeyhtiötä.

Tiedustelun piiriin kuuluvat asunto-osakeyhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 700m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Tilaston otos poimitaan Verohallinnon kiinteistörekisteristä. Vuosittainen otoskoko on noin 4 000 asunto-osakeyhtiötä, joista 1 000 asunto-osakeyhtiötä vastaa vain korjausrakentamisen osalta.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään Rakennusten ja asuntojen korjaukset - julkaisun laadintaan ja asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tietojen tuottamiseen. Tilaston tietoja käyttävät muun muassa VTT, Suomen Kiinteistöliitto, media, rakennusalan järjestöt ja taloyhtiöt.

Kerättyjä tietoja käytetään myös asunto-osakeyhtiöiden taloustilaston tietojen tuottamiseen. Asunto-osakeyhtiöiden taloustilasto kuvaa asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksiä. Tilasto mittaa asunto-osakeyhtiöiden kustannuksia ja tuloja. Tilasto sisältää tietoa alueesta, talotyypistä, rakennusvuodesta ja pinta-alasta. Tietoja käyttävät muun muassa kuluttajahintaindeksi, Kiinteistöliitto sekä taloyhtiöt esimerkiksi seuraavan vuoden budjetin suunnittelussaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Tiedonkeruu on uudistettu perusteellisesti vuonna 2014. Tässä yhteydessä tiedonkeruu ulotettiin koskemaan myös pieniä asuntoyhteisöjä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva