XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Biokaasukysely

Tiedonkeruun kuvaus

Kyselyllä kerätään tietoja biokaasun tuotannon määrästä, käytöstä, myynnistä sekä biokaasun tuotannon raaka-aineista. Liikennebiokaasun jakelijoilta kysytään tietoja biokaasun hankinnasta ja hankintalähteistä sekä biokaasun myynnistä kaasun tyypin ja laadun mukaan.

Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain helmikuussa. Tiedonkeruun määräaika on huhtikuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedusteluun kuuluu biokaasun tuotantolaitokset (kaatopaikat, teollisuuden ja kuntien jäteveden puhdistamot, yhteismädätyslaitokset sekä maatilat) ja liikennebiokaasun jakelijat. Kyselyssä on yhteensä mukana noin 130 tiedonantajaa.

Biokaasukysely perustuu vapaaehtoisuuteen ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Kyselyn toteuttaa Tilastokeskus kaikkien kolmen toimijan puolesta, jonka jälkeen luovuttaa tiedot Lukelle ja SYKElle.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään energiatilastojen ja kasvihuonekaasuinventaarion laadintaan sekä kansainvälisten tilastoraporttien tuottamiseen.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Biokaasutietojen keruu on siirtynyt Tilastokeskuksen tehtäväksi vuonna 2019. Tiedonkeruu korvaa Itä-Suomen yliopiston julkaiseman biokaasurekisterin tiedot, jossa tiedonkeruun toteuttivat Itä-Suomen yliopisto ja Biokaasuyhdistys.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva