XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Peruskoulujen erityisopetuskysely

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Peruskoulujen erityisopetuskysely -erillistiedonkeruun, koska tämänhetkinen lainsäädäntö Koski-tietovarannosta ei salli kaikkien oppimisen ja koulunkäynnin tuen kannalta keskeisten tietojen tallentamista tietovarantoon.

Kyselyllä kerätään tietoja:
1. peruskoulujen tehostetun ja erityisen tuen oppilaista ajankohdalta 20.9.2022
2. peruskoulujen osa-aikaisesta erityisopetuksesta lukuvuodelta 2021-2022 (koskee yleistä tukea, tehostettua tukea ja erityistä tukea)

Tiedonkeruun tietosisältö pysyy ennallaan.

Valtionosuusrahoituksen laskentaan tarvittavat tiedot haetaan Koski-tietovarannosta.

Keneltä tietoja kerätään?

Kysely on oppilaitoskohtainen ja sen tiedonantajia ovat peruskoulut.

Tiedot kerätään verkkolomakkeella, joka on avoinna 1.11.–31.12.

Lomakkeelle voivat kirjautua ainoastaan Tilastokeskuksesta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Tiedot toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:
Oppimisen tuki

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva