XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Asuntojen ja omakotitalojen korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Asukaskorjaukset ja asuinrakennuksiin kohdistuneet korjaukset kysytään vuosittain monivaiheisella otoksella. Kohdejoukkona ovat omistusasunnoissa asuvat henkilöt.

Keneltä tietoja kerätään?

Otos kohdistetaan omakoti-, rivi- ja kerrostaloissa omistusasunnoille. Alle kaksi vuotta vanhat talot rajataan kyselyn ulkopuolelle. Vuokralaisten korjausrakentamisen uskotaan olevan hyvin pieni osa koko asuntokannan korjauksista. Siksi turhan vastausrasitteen vähentämiseksi vuokralaisilta ei tulla keräämään tietoa vuosittaisella kyselytutkimuksella. Tämä ryhmä voidaan ottaa kyselyyn määrävälein, esimerkiksi jos tietoa tarvitaan kulutustutkimuksen täydentämiseksi.

Otokseen poimituille asunnoille saadaan asukastieto väestötietokannasta. Kysely kohdistetaan esim. vanhimmalle alle 70-vuotiaalle asukkaalle tai jos ei löydy alle 70-vuotiasta niin nuorimmalle asukkaalle.

Mihin tietoja käytetään?

Rakennusten ja asuntojen korjaukset - julkaisun laadintaan asuinrakennusten osalta.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tiedonkeruu käynnistyi ensimmäisen kerran tammikuussa 2014

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva