XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yliopistojen tutkimus ja kehittäminen

Tiedonkeruun kuvaus

Yliopistojen tutkimus ja kehittäminen -kyselyssä kerätään tietoja tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstöstä, menoista, rahoituslähteistä, investoinneista ja t&k-toimintaan myönnetyistä apurahoista. Henkilöstön ajankäyttöä koskevia tietoja kerätään 3-5 vuoden välein.

Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja EU:n suosituksia.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastointi perustuu EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskevaan Komission asetukseen N:o 995/2012).

Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain helmikuussa. Tiedonkeruun määräaika on huhtikuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki OKM:n alaiset yliopistot.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Mihin tietoja käytetään?

Aineisto yliopistojen t&k-toiminnasta yhdistetään yritysten ja julkisen sektorin t&k-toiminnan aineistoihin, jotta t&k-toimintaa voidaan tutkia kokonaisuutena.

Tietoja käytetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan panosten kehityksen seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä Suomessa että ulkomailla. Tietoja voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksiin.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Ei muutoksia

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva