XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kunnallinen pysäköinninvalvonta

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää lukumäärätietoja pysäköinninvalvontalain (727/2011) nojalla annetuista pysäköintivirhemaksupäätöksistä, maksuvaatimuksista, ulosottoon menneistä pysäköintivirhemaksuista, rengaslukon käytöstä sekä siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvista korvauspäätöksistä (Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008)). Lomakkeelle merkitään erikseen poliisin antamat pysäköintivirhemaksupäätökset. Tietoja on kerätty vuodesta 1974 lähtien.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään kunnilta, joissa on kunnallista pysäköinninvalvontaa.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilaston -vuosijulkaisussa kunnallista pysäköinninvalvontaa käsittelevässä tietokantataulukossa. Pysäköintivirheitä ei tilastoida rikoksina.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Tietoja käytetään luottamuksellisesti ja vain tilastollisiin tarkoituksiin. Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva