XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Tiedonkeruun kuvaus

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto kuvaa maassamme toimivien maatilayritysten taloudellista toimintaa ja rakennetta. Tietoa kerätään muun muassa maatilayritysten tuloista ja menoista.

Tiedonkeruu toteutetaan kerran vuodessa aina alkuvuodesta. Tiedot voidaan lähettää sähköisesti suoraan yrityksen kirjanpitojärjestelmästä tai verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruun perusjoukko käsittää kaikki maatilarekisteriin kuuluvat maatilat, joiden verotus perustuu maatilatalouden tuloverolakiin. Tiedot kerätään noin 4 100 satunnaisesti valitulta maatilalta.

Mihin tietoja käytetään?

Kyselyllä kerättäviä tietoja käytetään maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston laadintaan. Tietoja hyödynnetään muun muassa maatalouden kustannus- ja tulokehityksen seuraamisessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki 280/2004

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva